Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Rapport Aandacht voor diep lezen

Nieuwsbericht
Vergelijken
9 januari 2024
Bij Stichting Lezen verscheen het onderzoeksrapport Aandacht voor diep lezen. Het belicht wat de uitdagingen zijn voor de geletterdheid van kinderen en jongeren in de 21e eeuw, en op wat voor soort (lees)vaardigheden er in ons tijdperk een beroep wordt gedaan. Daarbij wordt gekeken naar zowel de verschillende ‘leesmodi’ die lezers kunnen inzetten (diep lezen versus hyperlezen), als naar verschillende typen geletterdheden die zij moeten beheersen om zich in de huidige informatiemaatschappij te kunnen redden.
Inhoudsblokken
Rapport Aandacht voor diep lezen, omslag

Denk bij dit laatste aan traditionele geletterdheid, digitale en multimediale geletterdheid, meervoudige geletterdheid, creatieve geletterdheid en literaire competentie.

Speciale aandacht gaat uit naar de rol die het lezen van fictie zou kunnen spelen in het oefenen van aandachtmodulatie en het bevorderen van deze verschillende geletterdheden.

Meer informatie en downloaden