Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Resultaten Monitor dBoS Informatievaardigheden 2019 bekend

Nieuwsbericht
Vergelijken
3 augustus 2020
Sinds 2016 voert onderzoeksbureau DESAN Research Solutions in opdracht van de KB een landelijke analyse uit. Hierin worden vragen over informatievaardigheden gesteld aan het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs die werken met de Bibliotheek op school. De resultaten van de analyse 2019 zijn nu bekend.
Inhoudsblokken

Opvallende constateringen zijn dat de aandacht voor informatievaardigheden bij zowel basisscholen als vmbo niet toeneemt. In de hogere leerjaren van de basisschool en het vmbo zoeken leerlingen informatie voor bijvoorbeeld werkstukken minder vaak in een boek dan leerlingen in lagere leerjaren. Zij zoeken vooral via internet.

dBos Monitor

Meisjes in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs lijken beter informatie te kunnen zoeken dan jongens. Zij gebruiken meer bronnen (en vaker boeken), vragen vaker aan anderen waar zij informatie kunnen vinden en geven informatie vaker in eigen woorden weer dan jongens.Expliciete leerlijn informatievaardigheden

Op basisscholen met een expliciete leerlijn informatievaardigheden komt informatievaardigheden vaker en breder aan de orde dan op basisscholen zonder leerlijn. Op scholen waar de bibliotheek recent scholing over informatievaardigheden heeft gegeven aan leerkrachten, besteden leerkrachten vaker aandacht aan het reflecteren op het zoekproces en het benoemen van verbeterpunten, dan de leerkrachten op scholen die niet recent scholing hebben gevolgd. Leerlingen die een expliciete leerlijn volgen lijken op sommige punten informatievaardiger te zijn.

Meer informatie

In de Monitor van de Bibliotheek op school vind je het hele rapport van deze analyse.