Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Resultaten monitormeting de Bibliotheek op School 2018/2019

Nieuwsbericht
Vergelijken
17 juli 2019
Met de Monitor de Bibliotheek op school van Kunst van Lezen wordt de opbrengst van de samenwerking tussen school en bibliotheek in kaart gebracht. Het gaat hierbij om leesbevordering en informatievaardigheden.
Inhoudsblokken

Dataverwerker DESAN stelt jaarlijks een landelijke analyse op van de resultaten voor zowel primair als voortgezet onderwijs.

Conclusies leesbevordering

Een aantal conclusies uit de rapportage over het primair onderwijs:

 • Op scholen met beter ontwikkeld beleid doen leerkrachten meer.
 • In groepen van actievere leerkrachten liggen leesplezier, leesfrequentie en bibliotheekbezoek van leerlingen hoger.
 • Leerlingen lezen iets minder vaak en iets minder graag dan voorheen, maar halen vaker leesboeken uit de bibliotheek op school.

Een aantal conclusies uit de rapportage over het voortgezet onderwijs:

 • Vmbo-leerlingen uit leerjaar 1 lezen vaker en vinden het leuker om te lezen dan leerlingen uit hogere leerjaren.
 • Leesplezier en leesfrequentie zijn bij leerlingen in de gemengde en theoretische leerweg hoger dan in de beroepsgerichte leerwegen.
 • Op scholen die goed scoren op de collectie van de mediatheek, op de expertise van de mediathecarissen en de medewerker van de Bibliotheek, is het leesplezier van de leerlingen gemiddeld iets hoger dan op scholen die minder goed scoren.

Conclusies informatievaardigheden basisscholen en vmbo

Uit de analyse kunnen de volgende conclusies getrokken worden:

 • Aandacht voor informatievaardigheden neemt op basisscholen niet toe, op het vmbo wel.
 • Oudere leerlingen zoeken informatie (nog) vaker op internet.
 • Jongens zeggen informatie vaker zonder hulp te kunnen vinden, meisjes gebruiken meer bronnen en geven informatie vaker in eigen woorden weer.
 • Er is meer aandacht voor vaardigheden bij expliciete leerlijn op basisschool.
 • In het vmbo komt vooral een verband naar voren tussen activiteiten van mediathecarissen met leerlingen en de manier waarop de leerlingen informatie zoeken en verwerken.