Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Subsidieaanvraag POI's voor IDO-ondersteuning

Nieuwsbericht
Vergelijken
2 augustus 2023
Op 24 juli 2023 is de subsidieregeling voor POI’s in de Staatscourant gepubliceerd. POI's kunnen tot uiterlijk 31 oktober 2023 de subsidie-aanvraag indienen. De POI's hebben op 28 juli hierover ook een mailbericht ontvangen.
Inhoudsblokken
Man in de bibliotheek

Klik voor de Tijdelijke subsidieregels Landelijk ondersteuningsprogramma Informatiepunten Digitale Overheid 2023 Koninklijke Bibliotheek, op maandag 24 juli 2023 gepubliceerd in de Staatscourant.

Als vertegenwoordiger van de POI kun je de aanvraag doen door op het aanvraagformulier de activiteiten en begroting in te vullen. Het formulier geeft toelichting op welke onderdelen het activiteitenplan moet bevatten. Bij het onderdeel begroting vind je een minimale voorbeelduitwerking. Mail het ingevulde formulier naar subsidieloket@kb.nl.

Je mag ook apart een projectplan volgens een eigen opzet indienen, mits de subsidiabele activiteiten herkenbaar zijn in het plan. 

Met SPN is afzonderlijk besproken hoe de aanvraag wordt opgesteld en ingediend. 

Alle POI's en SPN hebben ook in het afgelopen half jaar activiteiten uitgevoerd. Mede hierdoor zien we de IDO’s in het hele land steeds sterker geborgd raken, en de waardering voor de dienstverlening van de IDO’s is groot. Dat is dankzij de inspanningen van alle partners in het bibliotheeknetwerk.

Download

Het aanvraagformulier Subsidie IDO-ondersteuning POI's