Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Subsidieregeling Leesoffensief

Nieuwsbericht
Vergelijken
7 oktober 2020
De tijdelijke subsidieregeling Leesoffensief is gepubliceerd in de Staatscourant. Doel van het Leesoffensief is om het lezen door jongeren en het voorlezen aan kinderen te stimuleren. Het gaat hierbij om activiteiten voor doelgroepen die extra hulp nodig hebben: jongens, leerlingen op het vmbo en leerlingen met een meertalige achtergrond. Een subsidieaanvraag kun je indienen tot en met 31 maart 2021.
Inhoudsblokken

Bibliotheken die hun collecties, expertise en activiteiten voor deze doelgroepen willen uitbreiden, kunnen hiervoor een financiƫle bijdrage ontvangen. Als voorwaarde geldt dat de bibliotheek werkt vanuit gezamenlijk beleid, in afstemming met de scholen in het werkgebied.

De subsidieregels zijn gebaseerd op de afspraken die zijn gemaakt na de evaluatie van de Wsob door netwerkpartners in het Bibliotheekconvenant 2020-2023.

Man leest kind voor

De bekostiging vindt plaats uit de extra middelen die minister Van Engelshoven voor 3 jaar beschikbaar heeft gesteld voor de uitvoering van het convenant.

Documenten

Contact

Subsidieloket@kb.nl