Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Tijdelijk Noodfonds Energie 2024

Nieuwsbericht
Vergelijken
24 januari 2024
Net als in 2023 is er in 2024 een Tijdelijk Noodfonds Energie. Aanvragen voor dit fonds zijn mogelijk sinds 22 januari. Dat kan alleen digitaal, via een website. Je kunt hierover in het IDO vragen verwachten. Je leest hier welke ondersteuning de betrokken partijen bieden.
Inhoudsblokken
Handleiding Noodfonds Energie 2024, omslag

Het Tijdelijk Noodfonds Energie is een privaat initiatief van een aantal energiebedrijven, Schuldenlab NL en de Nederlandse Schuldhulproute.  

De praktijk leert dat het digitaal aanvragen voor veel mensen (te) lastig is. Vorig jaar kregen de IDO's er dan ook geregeld vragen over. Al betreft het hier geen digitale overheid, toch kan het IDO soms helpen, bijvoorbeeld om een DigiD aan te vragen. 

Goed om te weten: er is een ondersteuningsstructuur om te helpen bij het aanvragen. 

Ondersteuningsstructuur

De KB ontving hierover informatie van het LSTA, die deze ondersteuning coördineert. We delen deze informatie graag:

  • Mensen die moeite hebben met aanvragen, kunnen eerstelijnshulp krijgen via telefonische ondersteuning op 085-088 1111 (gratis nummer), van maandag tot en met vrijdag, van 8.30 tot 17.00 uur.
  • Als deze telefonische eerstelijnshulp onvoldoende blijkt, onderzoekt de medewerker van de eerstelijn of de beller zelf mensen om zich heen heeft die kunnen helpen. Hiervoor is er de Handleiding voor hulp bij de aanvraag (scroll naar beneden op de webpagina van het Noodfonds).
  • Als de hulpvrager geen eigen hulp heeft, kan de eerstelijnsmedewerker aanbieden om via het LSTA lokale hulp te zoeken: tweedelijnshulp 'aan tafel’. Deze hulp wordt geboden door vrijwilligers. Voor deze tweedelijnshulp zijn al bij zo’n 200 gemeenten afspraken gemaakt met lokale organisaties, zoals Humanitas, Budgetcoaches, Schuldhulpmaatjes. Deze treden lokaal op als contactpersoon, en bemiddelen in de toewijzing van een vrijwilliger. Deze organisaties doen dat overigens vaak via hun plek en spreekuur in de bibliotheek. Alleen vrijwilligers met een VOG werken hieraan mee, vanwege de privacygevoeligheid.
  • Met toestemming van de hulpvrager stuurt de eerstelijnsmedewerker de contactgegevens van de hulpvrager naar LSTA. LSTA mailt die gegevens door naar de lokale contactpersoon, Dit gebeurt steeds via beveiligde mail. 
  • De lokale contactpersoon koppelt de hulpvrager binnen 3 werkdagen aan een vrijwilliger, of neemt in ieder geval binnen die termijn contact op met de hulpvrager.
  • Als er in de plaats waar de hulpvrager woont (nog) geen lokale contactpersoon is en dus (nog) geen vrijwilliger, dan zet LSTA zich in om dit alsnog te organiseren. 

Verder over het Noodfonds

  • Mensen met een (relatief) laag inkomen en (relatief) hoge energielasten kunnen aanspraak maken op steun uit het Noodfonds. 
  • Op de website van het Noodfonds kunnen mensen een proefberekening (situatie check) maken om te ontdekken of ze in aanmerking komen en of een aanvraag de moeite waard is. Daarna start op dezelfde website ook de ‘echte’ aanvraag. 
  • Bekijk ook de video Hoe werkt het?