Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Trainingsdag Digitaal Burgerschap

Nieuwsbericht
Vergelijken
24 oktober 2023
Op 7 december kun je in Jaarbeurs MeetUp Utrecht een trainingsdag bijwonen rond digitaal burgerschap. Wil je weten hoe je dit thema goed neerzet in jouw bibliotheek? Hoe je het gesprek voert over technologie en digitalisering? Of hoe je jouw bezoekers weerbaar maakt tegen desinformatie? Meld je dan snel aan voor deze mooie dag, die we uiteraard afsluiten met een hapje en een drankje.
Inhoudsblokken

Programma

Het programma van de trainingsdag ziet er als volgt uit:

09.00 uur inloop

09.30 uur start en welkom door het Programmateam Digitaal Burgerschap

09.45 uur mini-training 1: Introductie Digitaal Burgerschap (Programmateam Digitaal Burgerschap)

11.00 uur pauze 

11.15 uur mini-training 2: Begeleidingsethiek (ECP)

12.45 uur lunch 

13.30 uur mini-training 3: De wereld achter desinformatie (Beeld en Geluid)

15.00 uur Uitwisseling, vragen en vooruitblik 

15.30 uur Afsluiting en drankje/hapje

Inhoud van de trainingen

Tijdens de trainingsdag kun je drie mini-trainingen bijwonen.

Mini-training 1: Introductie Digitaal Burgerschap (programmateam)

Wat verstaan we onder digitaal burgerschap? Waarom is het zo’n belangrijk thema? Waar ligt de maatschappelijke urgentie? Hoe kun je het goed neerzetten in je bibliotheek? Het programmateam digitaal burgerschap neemt je mee in de wereld van digitaal burgerschap. Je krijgt inspiratie om dit thema in je eigen bibliotheek (nog) beter op de kaart te zetten. Ook leer je hoe je het nader vorm kunt geven via allerlei activiteiten voor volwassen en jeugd. Je gaat naar huis met nieuwe inzichten en veel praktische handvatten! 

Mini-training 2: Begeleidingsethiek (ECP)

Hoe voer je in de bibliotheek een dialoog over technologie en digitalisering? Dat kan bijvoorbeeld met de methode Aanpak Begeleidingsethiek, een methode die enkele bibliotheken al met veel succes toepassen.Deze methode gaat uit van de gedachte dat technologie en maatschappij niet tegenover elkaar staan, maar dat technologie begeleid kan worden in de samenleving. Die gedachte is vertaald naar een aanpak waarin burgers en andere betrokkenen met elkaar in gesprek gaan over een concrete technologie in een concrete context. Denk aan het vraagstuk of je als bibliotheek TikTok inzet om leesplezier onder jongeren te stimuleren.  Zo raken deelnemers bewust van zowel de positieve als negatieve effecten van inzet van de technologie. Ook maken zij kennis met elkaars perspectieven en standpunten. Daarnaast bedenken deelnemers of zij tot een gezamenlijk gedragen handelingsperspectief kunnen komen. 

Edwin Borst (ECP) neemt je mee in de uitgangspunten van begeleidingsethiek. Ook woon je een korte sessie begeleidingsethiek bij over een voor de bibliotheek relevante casus. Vervolgens staan we stil bij de verschillende rollen die de bibliotheekmedewerker hierin kan vervullen, en hoe de methode kan aansluiten bij de lokale bibliotheekomgeving. 

Mini-training 3: De wereld achter desinformatie (Beeld en Geluid)

Een constante stroom van beelden komt real time, via sociale en traditionele media op ons af. Op sociale media wordt content gemaakt, bekeken, bejubeld, verspreid en gedeeld. Tegelijkertijd zijn er de dagelijkse grillen van nieuws, hypes, hoaxes en complotten en worden meningen en de publieke opinie gevormd.
Het medialandschap is complexer dan ooit. En het wordt steeds moeilijker om betrouwbare informatie van onbetrouwbare informatie te onderscheiden. Wat zijn hiervan de gevolgen voor de samenleving. En welke rol kan de bibliotheekmedewerker op zich nemen om de doelgroep weerbaar te maken tegen desinformatie?

Patricia van Rijswijk (Beeld & Geluid) neemt je in deze interactieve sessie mee in de wereld achter desinformatie. Zij bespreekt hoe dit (volgens sommigen) de democratie onder druk zet en hoe je het gesprek hierover kunt voeren.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via dit inschrijfformulier. Deelname is uiteraard gratis. Reageer snel: er is ruimte voor 30 deelnemers!

Over de trainingsdag

De trainingsdag komt tot stand dankzij een financiële bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De dag wordt georganiseerd door het landelijke programmateam digitaal burgerschap. Dit team helpt bibliotheken en hun medewerkers om het thema handen en voeten te geven in de praktijk. Het ontwikkelt hiervoor momenteel een zogeheten leerlandschap, een omgeving waarin organisaties van en met elkaar leren. De trainingsdag is de eerste kennismaking met dit leerlandschap. Begin 2024 wordt hier meer over bekend. 

Contact

Wil je meer weten over de trainingsdag? Neem dan contact op met Hedi Egelmeers, inhoudelijk programmamanager digitaal burgerschap. 

Digitaal Burgerschap