Basisvaardigheden volwassenen

Juiste Loket: voor vragen rond zorg

Om mensen verder te helpen bij vragen over zorg regelen, kun je gebruikmaken van het Juiste Loket. Dit is een onafhankelijk informatie- en adviespunt voor vragen over de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het is bedoeld voor zowel professionals als zorgvragers.
Inhoudsblok
Juiste Loket, logo

Het Juiste Loket:

  • zorgt dat mensen en organisaties gehoord en gezien worden
  • maakt het mogelijk dat heel ingewikkelde situaties opgelost of verbeterd worden
  • bemiddelt waar nodig tussen zorgvrager, gemeenten en/of professionals

Door kennis en ervaring in te zetten, helpt het Juiste Loket mee om voor alle betrokkenen een goede oplossing te bieden en gezamenlijke lessen voor de toekomst te leren. 

Voor wie

Iedereen met een vraag over zorg kan contact opnemen: zorgvragers, hun naasten en professionals (indicerend verpleegkundigen, Wmo-consulenten, zorgaanbieders, onafhankelijk cliëntondersteuners, enzovoort).
Krijg je mensen in de bibliotheek met zorg- en welzijnsgerelateerde vragen en heb je ondersteuning nodig, dan kun je dit nummer bellen.

Waarvoor

Vragen over toegang tot zorg en ondersteuning en welke instantie verantwoordelijk is Vragen over de aanvraag en het regelen van zorg en ondersteuning Vragen over de overgang GGz Wmo naar GGz Wlz Vragen over de verpleging, verzorging of begeleiding van kinderen buiten het ziekenhuis en hoe dit geregeld kan worden Vragen over de aanvraag en financiering van palliatieve zorg (in samenwerking met het Palliatieve zorgteam van het ministerie van VWS) Vragen of knelpunten rondom de overdracht van patiënten tussen het ziekenhuis, thuis en/of een kortdurende opname (in samenwerking met het Praktijkteam Zorg op de Juiste Plek) Vragen of knelpunten rondom (het aanvragen van) hulpmiddelen Vragen of knelpunten rond zorg voor jeugd Knelpunten over zorg gerelateerd aan corona/covid-19 Andere vragen over langdurige zorg

Bereikbaarheid

Het Juiste Loket is telefonisch en per e-mail bereikbaar en de dienstverlening is voor iedereen toegankelijk en gratis. De medewerkers kijken mee naar de vraag, geven informatie en proberen zo nodig ervoor te zorgen dat in overleg met de verantwoordelijke instanties (gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, CIZ of SVB) een oplossing wordt gevonden.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.
E-mails worden binnen 3 werkdagen beantwoord.

Digitale informatiebijeenkomst

Deze online presentatie schetst wat het loket voor jou kan betekenen, aan de hand van praktijkvoorbeelden. Ook kun je al jouw vragen uit de praktijk te stellen.

De bijeenkomst is met name voor professionals die te maken krijgen met vraagstukken rondom wet- en regelgeving in de langdurige zorg. Maar ook als je geen professional bent en meer wilt weten, kun je je aanmelden.

Let wel: de presentatie behandelt alleen algemene zaken en onderwerpen; geen individuele zaken.

Wanneer en aanmelding

De gratis digitale bijeenkomsten staan gepland op:

Elke eerste woensdag van de maand van 9.00 tot 9.45 uur Elke derde dinsdag van de maand van 9.00 tot 9.45 uur

Heb je voorkeur voor een ander moment? Of heb je belangstelling voor een training op maat voor je organisatie (minimaal 5 personen)? Mail dan naar informatie@juisteloket.nl.

Je kunt je aanmelden via informatie@juisteloket.nl met vermelding van: 'aanmelding digitale bijeenkomst Juiste Loket'. Vermeld hierbij een of meer voorkeursdata. Bij onvoldoende deelnemers vervalt de bijeenkomst.

Van wie

Het Juiste Loket is mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS en wordt bemenst door Per Saldo (dé vereniging van mensen met een persoonsgebonden budget) en Ieder(in) (koepelorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte).