Landelijke beschikbaarheid bibliotheekcollecties

Wie in Nederland lid is van de openbare bibliotheek, heeft toegang tot de collecties van alle openbare bibliotheken in ons land, zowel fysiek als digitaal.
Inhoudsblok

In de notitie Landelijke beschikbaarheid van collecties; een nieuwe aanpak in het openbaar bibliotheeknetwerk lees je hoe het beheer en de financiering van de fysieke collecties zijn geregeld.

Jonge vrouw met stapel boeken

Dit document is opgesteld door de Stichting Plusbibliotheken, de Samenwerkende POI's Nederland (SPN) en de Centrale Discotheek Rotterdam (CDR) in samenwerking met de KB en komt voort uit afspraken uit het Gezamenlijk Collectieplan en het nieuwe beleidskader voor de plusfunctie. Het omschrijft hoe de collectie Nederland op peil en toegankelijk blijft.

Samenvatting

  • Alle bibliotheken leveren landelijk. Niet meer alleen de Plusbibliotheken, maar álle bibliotheken en POI’s gaan via de nieuwe voorziening voor het Interbibliothecair Leenverkeer (IBL-V) landelijk leveren. Dit sluit aan op de Wsob.
  • De Stichting Plusbibliotheken wordt uitgebreid naar een breder landelijk werkverband onder de naam Stichting Pluscollecties. De Stichting Pluscollecties stelt zich open voor bibliotheken en POI’s met een grote collectie of een collectie met een grote titeldiversiteit, non-fictie en fictie.
  • Plusbibliotheken collectioneren niet meer speciaal voor het landelijk IBL. De plusbibliotheken zullen geen collecties op HBO+-niveau meer samenstellen voor het landelijk IBL.
  • Financieringsmodel op basis van vergoedingen voor landelijke leveringen. Er komt een vergoeding voor landelijke leveringen. Deze vergoeding compenseert de leverende bibliotheek voor de gemaakte handlingskosten en zullen worden verrekend door middel van een clearinghouse.

Clearinghouse en tarieven landelijke leveringen

De Plusbibliotheken hebben besloten voor landelijke leveringen per 2020 €10,75 (ex btw) te gaan rekenen. Omdat via de nieuwe IBL-voorziening alle bibliotheken landelijk gaan leveren zullen ook de niet-Plusbibliotheken €10,75 euro ontvangen voor landelijke leveringen. Ook de CDR heeft tarieven vastgesteld die via het clearinghouse verrekend zullen worden (zie deze bijlage met alle tarieven).

SPN is bereid gevonden om het clearinghouse in te richten om de kosten te verrekenen. Zo hoeft niet voor iedere aanvraag een factuur te worden verstuurd. Bibliotheken die meer hebben geleverd dan ontvangen, krijgen achteraf een vergoeding. Bibliotheken die meer hebben ontvangen dan geleverd, krijgen na afloop een rekening.

Om de collectie Nederland echt voor alle Nederlanders toegankelijk te laten zijn, adviseert de Stichting Pluscollecties bibliotheken maximaal €5 per aanvraag door te belasten aan hun leden. SPN onderschrijft deze aanbeveling.

Het clearinghouse en de tarieven zijn alleen van toepassing op landelijke leveringen en heeft geen invloed op geldende provinciale afspraken.

Communicatie en meer informatie

Alle bibliotheken worden door de Stichting Pluscollecties en SPN via de VOB geïnformeerd over de nieuwe aanpak en de tarieven.

Voor meer informatie over de nieuwe aanpak en de tarieven verwijzen wij graag naar de bijlages:

Voor vragen over het Gezamenlijk Collectieplan kun je terecht bij Elma Lammers, beleidsadviseur Bibliotheekstelsel (Gezamenlijk Collectieplan & Wsob-gegevenslevering).