Informatie voor het bibliotheeknetwerk

AI-Parade

Kunstmatige intelligentie – ook wel artificiële intelligentie of kortweg AI – is inmiddels niet meer weg te denken uit ons bestaan. Maar wat AI is en wat we ermee kunnen, blijft voor velen een vraag. Om burgers meer inzicht te geven in de kansen en risico’s die AI met zich meebrengt, is er de AI-Parade: een reizende manifestatie die burgers laat meepraten over AI en de inzet en impact daarvan op de samenleving.
Inhoudsblok
Primair onderwijs 2014-2015

Over de AI-Parade

De AI-Parade is een initiatief van de werkgroep Cultuur en Media en de bouwsteen Mensgerichte AI van de Nederlandse AI Coalitie. De AI-Parade reist in 18 maanden langs 18 bibliotheken door het hele land, waar debatten, workshops en tentoonstellingen worden aangeboden. Het gaat om een variatie aan aansprekende activiteiten, die een groot publiek kunnen bereiken.

Kracht van de bibliotheek

De bibliotheek is bij uitstek geschikt voor de AI-Parade: de laagdrempeligheid van deze plek maakt dat zelfs een complex begrip als AI inzichtelijk kan worden gemaakt. Niet voor niets is 1 op de 5 Nederlanders lid van de bibliotheek en worden alle bibliotheken samen jaarlijks zo’n 62 miljoen keer bezocht. Bibliotheken hebben bovendien een belangrijke taak in het actief ondersteunen van burgers in hun participatie in de informatiesamenleving, bijvoorbeeld in de vorm van scholing en het faciliteren van de dialoog met en tussen burgers.

Doel van de AI-Parade

Het doel van de AI-Parade is om met 1,5 miljoen burgers in gesprek te gaan over AI. De impact en het bereik van de AI-Parade worden zorgvuldig gemeten. De opgehaalde input wordt teruggekoppeld aan de Nederlandse AI Coalitie.

Activiteiten

In elke deelnemende bibliotheek worden één maand lang activiteiten opgezet langs drie pijlers: expositie, dialoogsessies en workshops. De bibliotheek wordt vrijgelaten in de vorm. De betrokken bibliotheken zijn als co-creator van het programma zelf verantwoordelijk voor de programmering. De exposities worden door de KB  en de bibliotheken ontwikkeld. Lezingen en workshops worden georganiseerd door de bibliotheek in samenwerking met de lokale partners. Daarbij is het de wens om lokale onderwerpen specifiek aandacht te geven in de bibliotheek van dat werkgebied. Op deze manier kent de AI-Parade een generiek deel en een lokaal gebonden deel.

Planning

De AI-Parade is in september 2022 van start in Overijssel, met de bibliotheken in Zwolle, Deventer, Hengelo en Enschede en wordt afgesloten in november van 2023.