Proeftuinregeling digitaal burgerschap

Proeftuinregeling digitaal burgerschap

De inschrijving voor deze ronde is inmiddels gesloten. Deelnemers worden binnenkort bericht over de toekenning.
Inhoudsblokken

Door middel van de proeftuinregeling wordt bibliotheekorganisaties ruimte geboden voor experiment en innovatie. De afgelopen jaren is wel gebleken dat niets zo dynamisch is als het thema digitaal burgerschap. Snelle technologische veranderingen vergen continue aanpassingen en de benodigde vaardigheden van morgen zijn anders dan die van nu. Nieuwe vraagstukken en perspectieven daarop zullen zich voordoen, evenals nieuwe oplossingsrichtingen daarvoor. Binnen de proeftuinregeling wordt ingezet op het verkennen van nieuwe wegen en het opzetten van nieuwe lijnen. Deze verkenning gebeurt in dialoog en co-creatie met de doelgroepen. Financiering kan worden aangevraagd voor het ontwikkelen en uitproberen van nieuwe vormen van dienstverlening. Daarnaast betreden nieuwe spelers het ecosysteem en vernieuwen bestaande spelers hun rol. De hoge snelheid waarop de samenleving verandert en nieuwe onderwerpen en vraagstukken zich voordoen, zorgt dat er ruimte moet blijven om accenten te verschuiven, nieuwe aandachtsgebieden toe te voegen en open te staan om nieuwe onderwerpen te omarmen en andere los te laten. Op 15 augustus begint de inschrijvingsronde voor de proeftuinregeling met als deadline 15 september!

Wat is het doel van de proeftuinregeling?

Het doel van de proeftuinregeling is dat de aanvrager en diens partners schaalbare en landelijk inzetbare producten opleveren ten behoeve van innovatie en verrijking van het aanbod binnen de bouwsteen Programmering op het gebied van digitaal burgerschap . Het proeftuintraject is vooral bedoeld voor bibliotheekorganisaties (openbare bibliotheken en POI's) die zich in de verbredingsfase bevinden: zij hebben al ervaring opgedaan met bestaande programmering en hebben een goed onderbouwd plan om voor de invulling van een specifieke lacune een nieuwe richting in de dienstverlening te verkennen waarvoor het aanbod in de bouwstenen ontoereikend is. 

Wie mag een aanvraag indienen?

Openbare bibliotheken en POI's mogen een aanvraag indienen. Voor de proeftuinregeling kan de bibliotheek of POI samenwerken met andere bibliotheken, andere POI's en aanbieders of initiatieven.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Start inschrijving: begint op 15 augustus 2023. De aanvraagdocumentatie staat onderaan deze pagina. Er zijn twee versies van de aanvraagformulieren: één voor wanneer een bibliotheek de aanvrager is en één voor wanneer een POI dat is.
 • Inschrijven: Bibliotheken of POI's kunnen samen met hun partners de aanvraag bespreken en uitwerken. Deze dient uiterlijk 15 september 2023 te zijn ingediend. Indienen kan door de bestanden, vermeld op het aanvraagformulier, te mailen naar digitaalburgerschap@kb.nl of te uploaden via deze link (aan te bevelen bij grotere bestanden, bijvoorbeeld indien gekozen is voor het maken van een vlog).
 • Thema’s: deze inschrijvingsronde staat open voor aanvragen met daarin een thema binnen digitaal burgerschap dat vrij gekozen is door de aanvrager. We zijn daarin in het bijzonder benieuwd naar de voorstellen rondom aanvragen die zich richten op Artificial Intelligence
 • Vragen stellen: Tijdens de inschrijvingsperiode worden individuele online spreekuren georganiseerd  waarin de elke geïnteresseerde bibliotheek of POI vragen kan stellen over de aanvraag en over de proeftuinregeling. En zeker ook om de ideeën voor de proeftuinaanvraag al met het programmateam voor te bespreken. Het advies is om hier vooral gebruik van te maken, omdat het de kansen verhoogt! Via deze datumprikker kan hiervoor ingeschreven worden.
 • Selectie: In deze derde ronde kunnen maximaal 8 bibliotheken financiering ontvangen. Per aanvraag kan er maximaal 50.000 euro incl. btw worden aangevraagd. Tijdens de beoordelingsperiode kan om aanvullende informatie worden gevraagd in de vorm van een pitch, een bezoek of schriftelijke toelichting. 
 • Besluit financiering: Op uiterlijk 23 oktober 2023 ontvangen de contactpersonen uit het aanvraagformulier het besluit over de aangevraagde financiering met daarbij eventueel een korte motivatie en advies voor het vervolg. De aanvragers van de bibliotheken, die financiering ontvangen, tekenen vervolgens een samenwerkingsovereenkomst met hun partners en de KB.
 • Kennisdelingsdagen: De geselecteerde bibliotheken komen vervolgens op 31 oktober 2023 bij elkaar in Utrecht voor een Kennisdelingsdag. Dit is een gezamenlijke dag voor alle lopende programmerings- en proeftuintrajecten. Elk jaar worden er drie kennisdelingsdagen georganiseerd, waarbij elke deelnemende bibliotheek minimaal 2 keer aanwezig moet zijn. Zie voor meer informatie over de Kennisdelingsdagen en deelname in community groepen artikel 3.1 van de financieringsregeling programma digitaal burgerschap proeftuinregeling 2023.
 • Aanvang proeftuintraject: De dag na de eerste Kennisdelingsdag, op 1 november 2023, gaat de maximale looptijd van twee jaar in voor het uitvoeren van de proeftuintrajecten.

Overzicht van de belangrijkste data

 • Opening derde inschrijvingsperiode:15 augustus 2023
 • Sluiting derde inschrijvingsperiode: 15 september 2023
 • Selectieperiode: 18 september t/m 20 oktober 2023
 • Communicatie richting aanvragers: 23 oktober 2023
 • Kennisdelingsdag: 31 oktober 2023 (Utrecht)
 • Kennisdelingsdagen in 2024: worden bekendgemaakt in Q4 2024 (Utrecht)
 • Einde proeftuintraject: 1 november 2025 (uiterlijk, afhankelijk van planning individueel traject)

Contact

Neem bij vragen contact op met het programmateam digitaal burgerschap via digitaalburgerschap@kb.nl.