Het bibliotheeknetwerk

Maatschappelijke opgaven

Het bibliotheeknetwerk werkt samen aan 3 maatschappelijke opgaven, zoals beschreven in het Bibliotheekconvenant en de Netwerkagenda. Hier leggen we elke opgave uit, kun je doorklikken naar relevante thema's en vind je contactgegevens.
Inhoudsblokken
De 3 maatschappelijke opgaven: 1. geletterde samenleving 2. participatie in informatiesamenleving 3. leven lang ontwikkelen

Geletterde samenleving

Lezen vormt je denken en verruimt je wereldbeeld. Maar leesvaardigheid is niet meer vanzelfsprekend. Tweeënhalf miljoen mensen in Nederland kunnen niet goed lezen en daardoor niet goed deelnemen aan de samenleving. Ook jongeren lezen steeds minder en steeds minder goed. Bibliotheken zijn een essentiële partner bij het stimuleren van het lezen, van jong tot oud. Hierbij gebruiken zij de zogeheten doorgaande leeslijn. De gezinsaanpak speelt hierin een belangrijke rol.

Participatie in de informatiesamenleving

Iedereen moet mee kunnen doen in de (informatie)samenleving. Bibliotheken helpen hierbij. Ze stellen kennis en informatie beschikbaar. En ze helpen bij vragen over de digitale overheid en bij het vergroten van de zelfredzaamheid. Zo dragen ze bij aan het versterken van de democratie en (digitaal) burgerschap, zodat iedereen actief, vaardig en weerbaar kan meebewegen in de online samenleving.

Leven lang ontwikkelen

Iedereen in Nederland moet zich een leven lang kunnen blijven ontwikkelen. Bibliotheken helpen hierbij door fysieke ruimte te bieden om te leren en te ontmoeten en toegang te krijgen tot kunst en cultuur. Ook helpen zij met basisvaardigheden en het doorontwikkelen van vaardigheden die ervoor zorgen dat mensen blijvend mee kunnen doen.

Koersgroepen

Voor elke maatschappelijke opgave is er een gezamenlijke koersgroep. De koersgroep geeft richting aan de stappen die worden gezet per onderwerp. Hieronder vind je de contactgegevens van deze koersgroepen.  

Geletterde samenleving: Evelien Fokkink
Participatie in de informatiesamenleving: vacant
Leven lang ontwikkelen: Yuri Matteman