Basisvaardigheden volwassenen
Digitale basisvaardigheden heb je nodig om als volwassen burger zelfstandig in de samenleving te kunnen functioneren. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met de basisvaardigheden taal en rekenen.