Het bibliotheeknetwerk

Bibliotheekconvenant

In het Bibliotheekconvenant staan de afspraken van het bibliotheeknetwerk. Het is de strategische agenda van de sector voor de komende jaren. Samen met de overheid focust het netwerk zich op drie maatschappelijke opgaven.
Inhoudsblokken

Aanleiding voor het convenant zijn de eerste evaluatie van de Wsob en het advies van de Raad voor Cultuur: Een bibliotheek voor iedereen.

De 3 maatschappelijke opgaven

In het convenant ligt de focus op 3 maatschappelijke opgaven waar bibliotheken mee aan de slag gaan. 

  1. Geletterde samenleving
  2. Participatie in de informatiesamenleving
  3. Leven lang ontwikkelen

Toekomst van de bibliotheek

Om dit goed te kunnen doen, is een sterk en goed werkend bibliotheeknetwerk nodig. In het convenant staat daarom ook beschreven wat er nodig is om de toekomst van bibliotheken te garanderen.

De 6 partijen van het convenant

  • het ministerie van OCW
  • het Interprovinciaal Overleg (IPO)
  • de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • de KB - nationale bibliotheek (KB)
  • de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) 
  • de Stichting Samenwerkende POI’s Nederland (SPN)