Logo
Afbeelding
biebmonitor

Bibliotheekmonitor

De vernieuwde Bibliotheekmonitor is dé centrale plek voor bibliotheekonderzoek. Hier wordt inzichtelijk hoe bibliotheken invulling geven aan hun maatschappelijke functie. Het aanbod, de opbrengsten en impact van de bibliotheken worden met vragenlijsten en registratieformulieren in kaart gebracht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen jaarlijkse metingen, zoals de Gegevenslevering Wsob (voorheen de oude Bibliotheekmonitor) en continu metingen rondom programmering, opbrengsten en impact (voorheen de Outputregistratietool en de Impactmonitor). De resultaten van deze metingen worden verwerkt in rapportages, infographics en dashboards die via de Bibliotheekmonitor te raadplegen zijn. Alle terugkerende jaarlijkse metingen vinden vanaf 2024 hun plek in dit nieuwe platform.
Inhoudsblokken

Hoe werkt het?

Afbeelding
Stap 1
Vul de vragenlijst in
Per basisbibliotheek ontvangt één persoon een link naar de online vragenlijst. Verzamel de benodigde gegevens eerst intern en daarna kun je ze eenvoudig online invoeren.
Afbeelding
Stap 2
Bekijk de resultaten
De rapportages, infographics en dashboards bieden op landelijk, provinciaal en lokaal niveau inzicht in de dienstverlening van de bibliotheek.

Onderzoeken

Jaarlijks wordt de dienstverlening van de bibliotheken met 3 terugkerende metingen in kaart gebracht. Hier vind je de planning en vragenlijsten van deze metingen terug.

Bibliotheekmonitor planning 2024

Resultaten

Met rapportages, infographics en een interactief dashboard brengen we de dienstverlening van de openbare bibliotheek op landelijk, provinciaal en lokaal niveau in kaart. Hier vind je de meest recente landelijke rapportages en links naar meer publicaties.