Collectie
Logo
Afbeelding
Opengeslagen boek

Inkoop e-content voor openbare bibliotheken

Op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheken (Wsob) is de KB verantwoordelijk voor de inkoop van e-content namens de openbare bibliotheken. De openbare bibliotheken blijven daarbij verantwoordelijk voor de inhoudelijke selectie. De beschikbaarstelling verloopt via de landelijke digitale infrastructuur die ook onder verantwoordelijkheid van de KB is gebracht. Met de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) zijn er afspraken gemaakt over de praktische invulling van deze taakverdeling.
Inhoudsblokken

Adviescommissie voordracht e-content

De Adviescommissie voordracht e-content selecteert de databestanden en e-books en doet voorstellen aan de KB-Inkoopcommissie. Leden van de Adviescommissie zijn ervaren bibliothecarissen die verantwoordelijk zijn voor de digitale collectie in de lokale bibliotheek. Zij worden benoemd door de VOB.

Inkoopcommissie digitale content

Een speciaal ingestelde Inkoopcommissie bewaakt het beleidskader en de financiën. Zij geeft ook de inkoopopdrachten aan de KB.

Thuisgebruik

Lees ook dit nieuwsbericht over thuisgebruik van een groot aantal digitale bronnen (februari 2019)

Basispakket 2021

Bekijk het basispakket digitale content 2021 op MetdeKB (inlog vereist)