Het bibliotheeknetwerk

Netwerkagenda

De Netwerkagenda is de praktische uitwerking van het Bibliotheekconvenant. In het convenant staat op hoofdlijnen wat we willen bijdragen aan de 3 maatschappelijke opgaven. In de Netwerkagenda wordt uitgewerkt hoe we dat precies gaan doen.
Inhoudsblokken

In de Netwerkagenda staat per opgave wat we willen bereiken, wat we gaan doen en wie wat gaat doen. Naast de opgaven staan er ook 8 stelseluitdagingen in de agenda. Die uitdagingen gaan over het zorgen voor een sterke basis van bibliotheken. Deze opgaven en uitdagingen samen zijn te groot om alleen aan te pakken. En daarom werken we met het hele bibliotheeknetwerk samen om de doelen die in de Netwerkagenda staan te halen.

LinkedIn-sessies

Iedere eerste maandag van de maand gaan we met elkaar in gesprek over een onderwerp uit de Netwerkagenda. Dit doen we via een LinkedIn-sessie. Heb je een LinkedIn-sessie gemist? Hier kun je de afgelopen sessies terugkijken. Klik in de video rechtsboven op het lijsticoontje om een andere video te selecteren.

Tools om zelf aan de slag te gaan

Afbeelding
Screenshot update netwerkagenda 2022
‘Oogsten en borgen’
Afbeelding
Screenshot update netwerkagenda 2022
'Samenwerken en vernieuwen'
Afbeelding
Screenshot infographic bibliotheeknetwerk
‘Bibliotheeknetwerk, de motor van een vaardige samenleving’
Afbeelding
beeld Netwerkdag
Beeldmotto van de netwerksamenwerking
Afbeelding
Screenshot template powerpoint netwerkagenda
Netwerkagenda
Afbeelding
Screenshot template powerpoint netwerksamenwerking
Netwerksamenwerking

Koersgroepen

Voor elke maatschappelijke opgave is er een gezamenlijke koersgroep. De koersgroep geeft richting aan de stappen die worden gezet per onderwerp. Hieronder vind je de contactgegevens van deze koersgroepen.  

Geletterde samenleving

Voorzitter: vacant

Participatie in informatiesamenleving

Voorzitter: vacant

Leven lang ontwikkelen

Voorzitter: vacant