Programmeringsregeling digitaal burgerschap

Programmeringsregeling digitaal burgerschap

De inschrijving voor deze ronde is inmiddels gesloten. Deelnemers worden binnenkort bericht over de toekenning.
Inhoudsblokken

Voor de financiering van de uitvoering van het Lokaal Plan uit de startregeling kunnen bibliotheken een beroep doen op de programmeringsregeling. Deze is bedoeld om de programmering rondom digitaal burgerschap in gang te zetten met behulp van de interventies uit de bouwsteen Programmering op basis van het Lokaal Plan (gemaakt in het voorafgaande starttraject). Uitgangspunten zijn onder meer dat de programmering in samenspraak en co-creatie met de doelgroep tot stand komt en dat bibliotheken de programmering zoveel mogelijk met eigen mensen opzetten. Daarvoor kan in de regeling financiering worden aangevraagd. Op 15 augustus begint de tweede inschrijvingsronde voor de programmeringsregeling met als deadline 15 september!

Wat is het doel van de programmeringsregeling?

Het doel van de financieringsregeling is dat de aanvrager en diens partners in minimaal één jaar en maximaal twee jaar minimaal drie interventies uit de bouwsteen Programmering hebben ingezet op basis van het opgestelde Lokaal Plan. Dit doen ze dus door gebruik te maken van de bestaande interventies uit de bouwsteen Programmering. Daarnaast staan natuurlijk hulpmiddelen uit de andere bouwstenen ter beschikking, zoals omschreven in artikel 3.3 van de financieringsregeling programma digitaal burgerschap programmeringsregeling 2023.

Wie mag een aanvraag indienen?

Openbare bibliotheken, die het starttraject hebben doorlopen, mogen een aanvraag indienen. Voor de programmeringsregeling kan de bibliotheek samenwerken met andere bibliotheken, de POI en aanbieders of initiatieven op gebied van programmering.

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

 • Start inschrijving: begint op 15 augustus 2023. De aanvraagdocumentatie staat onderaan deze pagina.
 • Inschrijven: Bibliotheken kunnen samen met hun partners de aanvraag bespreken en uitwerken. Deze dient uiterlijk 15 september 2023 zijn ingediend. Indienen kan door de bestanden, vermeld op het aanvraagformulier, te mailen naar digitaalburgerschap@kb.nl of te uploaden via deze link (aan te bevelen bij grotere bestanden, bijvoorbeeld indien gekozen is voor het maken van een vlog).
 • Bouwsteen Programmering: Het doel van een programmeertraject is om te programmeren op basis van het lokale plan. Als je een bestaande interventie wilt gebruiken die (nog) niet in de bouwsteen Programmering is opgenomen, kun je deze zeker voorstellen. Maak dan een afspraak tijdens één van de spreekuren om dit te bespreken.
 • Vragen stellen:  Tijdens de inschrijvingsperiode worden individuele online spreekuren georganiseerd  waarin elke geïnteresseerde bibliotheek vragen kan stellen over de aanvraag en over de programmeringsregeling. En zeker ook om de ideeën voor de programmeringsaanvraag al met het programmateam voor te bespreken. Het advies is om hier vooral gebruik van te maken, omdat het de kansen op honorering verhoogt! Via deze datumprikker kan hiervoor ingeschreven worden.
 • Selectie: In deze tweede ronde kunnen maximaal 20 bibliotheken financiering ontvangen. Per aanvraag kan er maximaal 35.000 euro incl. btw worden aangevraagd. Tijdens de beoordelingsperiode kan om aanvullende informatie worden gevraagd in de vorm van een pitch, een bezoek of schriftelijke toelichting.
 • Besluit financiering: Op uiterlijk 23 oktober 2023 ontvangen de contactpersonen uit het aanvraagformulier het besluit over de aangevraagde financiering met daarbij eventueel een korte motivatie en advies voor het vervolg. De aanvragers van de bibliotheken, die financiering ontvangen, tekenen vervolgens een samenwerkingsovereenkomst met hun partners en de KB.
 • Kennisdelingsdagen: De geselecteerde bibliotheken komen vervolgens op 31 oktober 2023 bij elkaar in Utrecht voor een Kennisdelingsdag. Dit is een gezamenlijke dag voor alle lopende programmerings- en proeftuintrajecten. Elke jaar worden er drie kennisdelingsdagen georganiseerd, waarbij elke deelnemende bibliotheek minimaal 2 keer aanwezig moet zijn. Zie voor meer informatie over de Kennisdelingsdagen en deelname in community groepen artikel 3.1 van de financieringsregeling programma digitaal burgerschap programmeringsregeling 2023 (v2).
 • Aanvang programmeringstraject: De dag na de eerste Kennisdelingsdag, op 1 november 2023, gaat de maximale looptijd van twee jaar in voor het uitvoeren van de programmeringstrajecten.

Overzicht van de belangrijkste data

 • Opening derde inschrijvingsperiode: 15 augustus 2023
 • Sluiting derde inschrijvingsperiode: 15 september 2023
 • Selectieperiode: 18 september t/m 20 oktober 2023
 • Communicatie richting aanvragers: 23 oktober 2023
 • Kennisdelingsdag: 31 oktober 2023 (Utrecht)
 • Kennisdelingsdagen in 2024: worden bekendgemaakt in Q4 2024 (Utrecht)
 • Einde programmeringstraject: 1 november 2025 (uiterlijk, afhankelijk van planning individueel traject)

Contact

Neem bij vragen contact op met het programmateam digitaal burgerschap via digitaalburgerschap@kb.nl.