Digitale geletterdheid jeugd
Logo
Afbeelding
MUD24

Media Ukkie Dagen 2024

Van 5 t/m 12 april 2024 vinden de Media Ukkie Dagen plaats. Dit jaar is het thema 'Ontspannen met media'. Netwerk Mediawijsheid, Cubiss en de KB ontwikkelen weer diverse materialen ter ondersteuning van bibliotheken om tijdens deze week mediawijsheid bij de opvoeding van (jonge) kinderen onder de aandacht te brengen.
Inhoudsblokken

Hier volgt een opsomming van de diverse materialen die ter voorbereiding op de Media Ukkie Dagen 2024 ontwikkeld zijn.

Kick-off Media Ukkie Dagen Netwerk Mediawijsheid

De voorbereidingen op de Media Ukkie Dagen gingen van start met een Kick-off event van Netwerk Mediawijsheid. Wil je meer informatie over het thema? En ben je benieuwd hoe jouw organisatie deel kan nemen aan de campagne? Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt.

MUD-actiegids voor bibliotheken

Cubiss heeft een nieuwe MUD-actiegids voor bibliotheken samengesteld. Vol met tips voor bibliotheken om aan de slag te gaan met de Media Ukkie Dagen én om hun rol richting de kinderopvang en ouders vorm te geven. Deze actiegids kun je ook vinden op de website van Boekstartpro onder het kopje Media Ukkie dagen.

Afbeelding
Media Ukkie Dagen 2024

Wegwijzer voor professionals

In opdracht van de KB ontwikkelt Mediasmarties nieuwe Wegwijzers voor professionals. Deze Wegwijzers geven tips voor media om te lezen, kijken, luisteren, spelen en doen. Met de nadruk op 'ontspannen met Media'. Welke media kun je hiervoor gebruiken? Met welk doel? Wat kun je de kinderen laten doen? En wat is daarbij jouw rol als professional (gastouder, pedagogisch medewerker en/of leerkracht onderbouw)? 

Er zijn WegWijzers met mediatips voor dreumesen, peuters en kleuters. 

Mediatips voor thuis

Ook stelt Mediasmarties dit jaar weer de Mediatips voor thuis samen. Hierin worden verschillende media om te lezen, kijken, luisteren, spelen en doen benoemd voor de thuissituatie, waarbij ontspannen met media centraal staat. Er zijn mediatips voor dreumesen, peuters en kleuters.

Bibliotheken (en hun partners, zoals CB, de kinderopvang en het onderwijs) kunnen deze Mediatips voor thuis onder de aandacht brengen door de bijbehorende poster op te hangen. 

Wanneer beschikbaar
De materialen van de Wegwijzers en de Mediatips komen op korte termijn beschikbaar op de besloten pagina voor bibliotheken op de website van Mediasmarties. Op deze pagina is ook het bestaande materiaal beschikbaar. Dit stelt bibliotheken in staat keuzes te maken en voorbereidingen te treffen voor de Media Ukkie Dagen. 

Leidraad voor bibliotheken en vragenuurtje

Om bibliotheken te helpen bij het verspreiden en inzetten van de Wegwijzers en de Mediatips is een leidraad voor bibliotheken samengesteld. In deze leidraad wordt uitleg gegeven over de WegWijzers en de Mediatips en wat je als bibliotheek kunt doen met het materiaal, waarmee ook een link gelegd wordt met partners van bibliotheken. 

Vragenuurtje
Op 11 maart van 9.00 - 10.00 uur kun je met vragen aansluiten bij het digitale vragenuurtje in het kader van de Media Ukkie Dagen. Meld je aan bij redactie@mediasmarties.nl

Aanbod voor anderstaligen

Wil jouw bibliotheek meer doen voor anderstaligen? Verdiep je dan eerst in de doelgroep. De doelgroep bepaalt de keuzes, die je maakt in je aanpak. Gaat het om expats, vluchtelingen (absolute beginners op het gebied van Nederlands), NT2-sprekers die thuis vooral hun eigen taal spreken etc. Ga na welke talen er vooral worden gesproken. Gaat het om hoogopgeleide of laagopgeleide ouders?

Er zijn diverse materialen ontwikkeld rondom mediaopvoeding, die in diverse talen vertaald zijn. Lees hier meer over de Mediawolk, de brochure Mediaopvoeding én de Mediaopvoeding Babbelbox. 

Mediawolk
Welke vragen kunnen ouders aan kinderen van 0 tot 6 jaar stellen om een gesprek over het gebruik van media op gang te brengen? Gebruik hiervoor de MediaWolk! Deze Mediawolk is in het Nederlands beschikbaar, maar ook vertaald in het Arabisch, Engels, Oekraiens en Turks. Hang de poster op in de bibliotheek en leg de flyer in het zicht of deel de flyer uit tijdens de Media Ukkie Dagen.

De MediaWolk in alle 5 talen zijn gratis als flyer af te nemen bij Buro Extern. In de portal Landelijke Huisstijl kun je de posters gratis op A0-, A1- en A3-formaat en de flyers gratis op A5-formaat in alle talen downloaden.

Brochure Mediaopvoeding
Mediasmarties.nl ontwikkelde een brochure over Mediaopvoeding met tips om samen te lezen, luisteren, spelen en doen. Deze brochures zijn beschikbaar in het Arabisch, Engels, NederlandsPools en Turks. Bibliotheken kunnen deze brochures downloaden en meegeven aan anderstalige ouders.

Mediaopvoeding Babbelbox 
De Mediaopvoeding Babbelbox is een toolkit voor bibliotheken met 40 stellingen en dilemma’s rondom mediaopvoeding die bibliotheken handvatten geeft om het gesprek over mediaopvoeding met de kinderopvang, het onderwijs en ouders te starten en (vooral) op gang te houden. De KB en Cubiss hebben negen stellingen uit de Mediaopvoeding Babbelbox vertaald naar het Arabisch, Bulgaars, Engels, Oekraïens, Pools en Turks voor anderstalige gezinnen. Ga naar de website van Cubiss voor de handreiking voor ouders en de stemkaartjes behorende bij de Babbelbox.

Blueprint Media Ukkie Dagen

Bibliotheken aangesloten op de WaaS (Website as a Service) kunnen weer gebruik maken van de blueprint Media Ukkie Dagen. Deze is ongeveer 4 weken voor de start van de Media Ukkie Dagen te vinden in de WaaS onder de algemene pagina Jeugd & Jongeren. Er komt hier nog een bericht over in MetdeKB.

Aanmelden activiteiten in de bibliotheek rondom #MUD24

Organiseer je als bibliotheek zelf ook activiteiten tijdens de Media Ukkie Dagen meld deze dan aan bij Netwerk Mediawijsheid. Dat kan via deze link. Naast bovenstaande materialen kun je ook gebruik maken van de activiteiten toolkit van Netwerk Mediawijsheid. In deze toolkit vind je posters, beeld voor sociale media, teksten en inspiratie. In aanloop naar de campagne wordt de toolkit steeds meer gevuld.