Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Week van de Mediawijsheid

Begin: 5 november 2021
Einde: 12 november 2021
Het afgelopen jaar zijn we massaal online gegaan. We ervaren veel plezier en gemak van ons gebruik van online media. We werken en leren op afstand en houden contact met familie en vrienden. Maar de online wereld staat ook onder druk, bijvoorbeeld door haat, nepnieuws en cybercriminaliteit. Hoe kunnen we het online samen sociaal houden? De Week van de Mediawijsheid heeft dit jaar als thema: Samen Sociaal Online. Heel Nederland staat stil bij wat we écht belangrijk vinden in de online wereld.
Inhoudsblok

Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de online wereld een fijne plek blijft. Een plek waar we naar elkaars mening luisteren en we onze waarden kunnen naleven. Een plek waar we letten op hoe onze boodschap bij de ander overkomt en elkaar de ruimte geven om anders te denken. Ook een plek waar we elkaar helpen, voor elkaar opkomen en ingrijpen als we zien dat er iets misgaat. Zo blijft de online wereld voor iedereen en van iedereen.

Twee mensen houden contact via een virtueel scherm

Lees meer over de Week van de Mediawijsheid en organiseer ook een activiteit.

Netwerk Mediawijsheid trapte de Week af op 13 juli tijdens een online kick-off voor netwerkpartners. Bekijk het verslag met waar de campagne om draait en hoe ook jouw bibliotheek in actie kan komen.

Jeugdactiviteiten voor bibliotheken

Om bibliotheken te helpen op een gemakkelijke manier aan ouders een online activiteit aan te bieden worden twee landelijke webinars georganiseerd:

Webinar Samen sociaal online

9 november 2021, 20:00 uur: landelijke webinar voor ouders met kinderen in het basisonderwijs

Denise Bontje, Mediasmarties.nl, neemt ouders mee in het mediagebruik van kinderen tot 12 jaar. In hoeverre is er sprake van balans? Hoe sociaal zijn sociale media eigenlijk? Waar leg je de grens voor online of offline contact en hoe praat je over media met je kind? En welke media kun je daarvoor gebruiken?

Webinar Jongeren, internet en opvoeden #hoedan?

11 november 2021, 20:00 uur: landelijke webinar voor ouders met kinderen in het voortgezet onderwijs

In dit webinar neemt Jacqueline Kleijer, mediapedagoog bij Bureau Jeugd en Media, ouders in vogelvlucht mee in de uitdaging waar je als opvoeder voor staat in dit online tijdperk. ‘Wat doen ze online? Wat doet dat met hen?’ Ouders krijgen praktische inzichten en opvoedingstips die zij meteen in de praktijk kunnen toepassen over schermtijd, gamen, online seksualiteit, cyberpesten. En hoe houd je alles in balans? 

Bibliotheken kunnen meedoen door de uitnodigingen op hun website te plaatsen en ouders in hun regio uit te nodigen de webinars bij te wonen.

Toolkit landelijke webinars

Wil je als bibliotheek meedoen met deze twee landelijke webinars en ouders in jouw omgeving uitnodigen om deze webinars bij te wonen? Ga dan naar de toolkit op de pagina Digitale Geletterdheid van de Bibliotheek op school. Onder het kopje Week van de Mediawijsheid vind je de toolkit.

Inspiratiewebinar, actiegids en blueprints

Ter voorbereiding op de Week van de Mediawijsheid organiseerden Netwerk Mediawijsheid, Cubiss en de KB een gratis inspiratiewebinar op 23 september 2021 jl.

Tijdens dit webinar werd de speciaal voor de Week van de Mediawijsheid samengestelde actiegids gedeeld. De actiegids is een leidraad voor bibliotheken om aan de slag te gaan met deze campagne én de bibliotheekrol voor digitale geletterdheid jeugd vorm te geven.

En daarnaast zal er ook een Week van de Mediawijsheid blueprintpagina beschikbaar komen voor bibliotheken, die aangesloten zijn op de WaaS met onder andere een nieuwe Biebboys aflevering speciaal voor de Week van de Mediawijsheid.

Het verslag van het inspiratiewebinar, de actiegids en informatie over de blueprints vind je hier.