Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Week van de Mediawijsheid

Begin: 5 november 2021
Einde: 12 november 2021
:
Het afgelopen jaar zijn we massaal online gegaan. We ervaren veel plezier en gemak van ons gebruik van online media. We werken en leren op afstand en houden contact met familie en vrienden. Maar de online wereld staat ook onder druk, bijvoorbeeld door haat, nepnieuws en cybercriminaliteit. Hoe kunnen we het online samen sociaal houden? De Week van de Mediawijsheid heeft dit jaar als thema: Samen Sociaal Online. Heel Nederland staat stil bij wat we écht belangrijk vinden in de online wereld.
Inhoudsblok

Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de online wereld een fijne plek blijft. Een plek waar we naar elkaars mening luisteren en we onze waarden kunnen naleven. Een plek waar we letten op hoe onze boodschap bij de ander overkomt en elkaar de ruimte geven om anders te denken. Ook een plek waar we elkaar helpen, voor elkaar opkomen en ingrijpen als we zien dat er iets misgaat. Zo blijft de online wereld voor iedereen en van iedereen.

Twee mensen houden contact via een virtueel scherm

Lees meer over de Week van de Mediawijsheid en organiseer ook een activiteit.

Netwerk Mediawijsheid trapte de Week af op 13 juli tijdens een online kick-off voor netwerkpartners. Bekijk het verslag met waar de campagne om draait en hoe ook jouw bibliotheek in actie kan komen.