Het bibliotheeknetwerk

Certificering: werken aan kwaliteit

Zijn we als bibliotheek goed bezig? En wat kunnen we beter doen? De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) geeft hier antwoord op. Deze onafhankelijke organisatie toetst de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van taalhuizen.
Inhoudsblokken

Als bibliotheek of taalhuis wil je toekomstgericht werken. Certificering kan daarbij helpen. Het CBCT doet dat met audits. Daarmee krijg je inzicht in de kwaliteit van je bibliotheek. Het CBCT deelt ook tips en denkt mee over hoe je je organisatie of dienst kunt verbeteren. Daarnaast zorgt certificering ervoor dat gemeenten inzicht krijgen in de kwaliteit van hun bibliotheek, cultuurinstelling en/of taalhuis.

Kaders

De CBCT heeft samen met de VOB, Cultuurconnectie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Samenwerkende POI’s Nederland (SPN), Stichting Lezen en Stichting Lezen & Schrijven 2 kaders ontwikkeld:

  1. Kwaliteit in Beeld: certificeringskader voor bibliotheekwerk, cultuur en taal
  2. Zicht op Ontwikkeling: certificeringskader voor taalhuizen

Verloop certificering 

Er zijn 6 stappen om de certificering te doorlopen:

  • Fase 1: Intake
  • Fase 2: Zelfevaluatie
  • Fase 3: Audit
  • Fase 4: Rapportage
  • Fase 5: Certificering
  • Fase 6: Evaluatie

Bekijk de fasen op de website van het CBCT. 

Zelfevaluatie

De zelfevaluatie is een belangrijke stap in het traject van certificering. In deze fase komen de sterkten en zwakten, kansen en bedreigingen van de organisatie naar boven. In de zelfevaluatie wordt gevraagd een eerlijk zelfbeeld te schetsen dat in de organisatie breed wordt herkend. Het is een goede basis van de audit voor zowel de auditor als de organisatie.

Bekijk de pagina Zelfevaluatie op de website van het CBCT. 

Kwaliteitsnormen

Kwaliteit en toekomstsbestendigheid van de organisatie worden getoetst aan de hand van 7 certificeringsnormen, ook wel kwaliteitsnormen genoemd. 

Bekijk de kwaliteitsnormen op de website van CBCT.

Planning

De duur van het traject varieert per organisatie. De intake ontvang je zeer ruim van tevoren, zodat je goed weet wat er gaat gebeuren en in welk kwartaal. 
Voor de zelfevaluatie staat 6 weken en dan wordt gezamenlijk de audit-datum gepland. Gemiddeld een maand na de audit verschijnt de rapportage.

Gecertificeerd of (nog) niet

Ben je gecertificeerd? Dan ben je over 4 jaar pas weer aan de beurt.

Ben je voorwaardelijk of niet gecertificeerd? Dan komt er een heraudit, een half jaar later. Alleen de normen die onvoldoende scoorden, worden dan beoordeeld. Is het certificeringsadvies nu wel positief? Gefeliciteerd! Je bent alsnog gecertificeerd.

Subsidieregeling voor taalhuizen

De subsidieregeling Certificering taal­huizen 2020-2023 is verlengd. Deze geldt voor taalhuizen die een certifice­rings­traject hebben door­lopen en hiervoor na afloop een nota hebben ontvangen van CBCT. Zodra de subsidieregeling is gepubliceerd, vind je hier een verwijzing. 

Meer informatie

De KB financiert CBCT. 
Heb je vragen? Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen.