Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Uitleg bij donorregistratie: wat organiseren bibliotheken zoal?

Interview
Laatst bijgewerkt: 2 maart 2020
Hoe helpen bibliotheken mensen op het gebied van donorregistratie? Dat is best gevarieerd, zo blijkt uit een rondgang langs vier bibliotheken in het land.
Inhoudsblok
Afbeelding
Deelnemers krijgen uitleg over donorregistratie in Rotterdam

Samen met de huisarts meer NT1'ers bereiken

Hans Versteeg, medewerker Zelfredzaamheid & Participatie Biblionet Groningen:

"Sinds vijf jaar verzorg ik digi-cursussen, maar wij bereiken maar 10 procent van de NT1'ers. Digisterker op maat kan een mogelijkheid zijn om Nt1'ers beter te bereiken. Dus proberen we twee onderwerpen op pilotbasis uit: mijntoeslagen en donorregistratie.

Hans Versteeg

De huisarts hier in Uithuizen was graag bereid om het informatieve deel te verzorgen. In januari waren er twee sessies voor elk tien deelnemers. Tot onze verrassing zaten ze snel vol. De huisarts bracht in kaart om welke organen en weefsels het gaat, gaf inzicht in aantallen donaties en beantwoordde vragen. In de koffiepauze kwam er heel wat los!
In het tweede deel logden de deelnemers in met hun DigiD op Donorregister.nl, om hun keuze te kunnen vastleggen.
De deelnemers waren heel enthousiast: over de informatie én dat ze meteen in het donorregister konden kijken. Sommigen hadden vooraf voor 'nee' gekozen, maar maakten op basis van de informatie een andere keuze.

We hebben deelnemers geworven via Facebook, de lokale krant, en affiches en flyers in de bibliotheek en bij de huisarts. Na de eerste workshop verscheen er een artikel met foto op de voorpagina van de lokale krant. Dat leidde meteen tot de tien nieuwe aanmeldingen.

Vooral om NT1'ers te bereiken is de donorregistratie een mooi actueel onderwerp. Als mensen de herinneringsbrief hebben gekregen, wil ik meer sessies organiseren. De promotie doen we hetzelfde, met extra publicatie via het gemeentenieuws. Dat geeft hier de meeste lezers meteen een beeld van de locatie en dat verlaagt de drempel."

Meer informatie: Hans Versteeg   

Statushouders willen graag zelf kunnen registreren

Lisanne van Iterson, productontwikkelaar Participatie & Zelfredzaamheid Bibliotheek Rivierenland:

"Twee jaar geleden hebben we de Digisterker-cursus aangepast voor statushouders. Zij hebben iets andere behoeften: een lager tempo en meer aandacht voor taal, maar ook qua inhoud, bijvoorbeeld rond inburgering. We geven nu veel Digisterker-cursussen voor statushouders.

Lisanne van Iterson

Vluchtelingenwerk, Integreren doe je samen en het ROC verzorgen werving en selectie, wij de inhoud.

Deze groepen willen meer weten over donorregistratie. Soms vanwege hun geloofsovertuiging en af en toe hebben ze horrorverhalen gehoord en dat maakt ze bangig. Docent Inge de Haas heeft het onderwerp als vast element opgenomen. Onder begeleiding loggen de deelnemers in om hun keuze te kunnen registeren. We krijgen vragen over zowel procedure als inhoud. We verwijzen dan naar de informatie op de website en nemen die samen door. Je kunt bijvoorbeeld bepaalde weefsels uitsluiten zoals bindweefsel, maar wat sluit je dan precies uit? Of: wat gebeurt er als je geen donor wilt worden en zelf een orgaan nodig hebt? Krijg je dat dan niet?

De werving via onze partners bevalt goed. De reguliere cursussen Digisterker kregen we niet altijd meer vol. Nu lukt dat wel. Deelnemers moeten wel wat Nederlands kunnen verstaan en spreken, en een beetje digitaal vaardig zijn. Aan de hand van deze criteria worden de groepen samengesteld.

Over het algemeen zijn mensen heel enthousiast. Vaak hebben zij een vrijwilliger toegewezen gekregen die dit soort dingen doet. Hier doen ze het zelf en dat is belangrijk, want na anderhalf jaar stopt die begeleiding.

Verder willen we een workshop specifiek over donorregistratie geven. We verwachten dat meer mensen vragen hebben. Hopelijk wil een partnerorganisatie het inhoudelijke deel doen."

Meer informatie: Lisanne van Iterson   

Mensen uitnodigen met elkaar in gesprek te gaan

Sylvia Laarman, consulent Basisvaardigheden, Bibliotheek Dokkum:

"We organiseren workshops over hoe je je keuze doorgeeft. We gebruiken hiervoor het materiaal van Digisterker. Per keer kunnen er tien mensen deelnemen. De docenten behandelen het inloggen met DigiD, donorregister.nl en het daadwerkelijk registreren, zodat mensen dit zelfstandig kunnen.

Sylvia Laarman

In de Digisterker-cursussen komt het onderwerp steeds naar boven: er is zeker behoefte aan.

Mensen praten er ook graag over. Daarom organiseren we voorafgaand aan elke workshop een lezing, samen met Remedica. De deelnemers krijgen achtergrondinformatie en worden met stellingen geprikkeld om in gesprek te gaan. De lezingen vormen een belangrijk onderdeel.

Mijn collega en ik geven de cursus. We betrekken vrijwilligers afkomstig van SeniorWeb, die ervaring hebben met Digisterker. Zij zijn geen deskundigen rond donorregistratie. Voorwaarde is wel dat zij zelf hun registratie hebben uitgevoerd en andere mensen kunnen helpen.

Iedereen is welkom, maar we verwachten vooral 55-plussers en anderstaligen. We werven via partners zoals Vluchtelingenwerk en buurthuizen, maar niet via AZC's omdat deelnemers een zeker inburgeringsniveau moeten hebben en wat basiskennis van pc's en websites.

Voor de promotie gebruiken we ons activiteitenprogramma, dat halfjaarlijks verschijnt als brochure die huis-aan-huis wordt verspreid en op onze website. Ook gebruiken we onze Facebook-pagina. Verder komt er een flyer in de bibliotheek en bij bijvoorbeeld welzijnswerk en de Formulierenbrigade. En natuurlijk een persbericht in de lokale krant.

De workshops zijn gepland in maart en april. We starten met een workshop op onze vier grotere locaties (van de vijftien). Blijkt er meer behoefte, dan kunnen we workshops inplannen op andere locaties."

Meer informatie: Sylvia Laarman  

Donorregistratie in bredere cursus over gezondheid

John Valk, specialist Media Bibliotheek Rotterdam:

"In april verzorgen we een Digisterker-cursus van drie bijeenkomsten. Deze gaat in op alles wat met gezondheid te maken heeft, met de modules van Digisterker. Denk aan digitaal contact met de zorgverlener, op internet zoeken naar betrouwbare medische informatie, langdurige zorg aanvragen én registreren in het donorregister.

John Valk

Wij kijken nog hoe het thema donorregistratie verder in onze activiteiten te verwerken. Naast de cursus kunnen klanten met digitale vragen terecht in de digicafe’s. Die vinden een of twee keer per week in meerdere vestigingen plaats. Wellicht besteden we daarin wat meer aandacht aan het donorregister met een korte presentatie.

Voor het eerst zien we een terugloop in onze reguliere cursus Digisterker in de Centrale bibliotheek. Dit ondanks uitgebreide promotie met flyers in stadswijzers, huizen in de wijk, ouderenorganisaties, maatschappelijke organisaties, moskeeën, wijkblaadjes, woonbedrijven en het programma Ouderen in de Wijk. We merken steeds meer dat we de doelgroep vooral bereiken via een persoonlijke benadering.
Op uitnodiging van de gemeente geven we, samen met maatschappelijke organisaties, trainingen Digitale weerbaarheid en veiligheid. Via deze trainingen hebben we extra ingangen om Digisterker directer en persoonlijker aan de man te brengen. Zo zoeken we voortdurend naar de juiste weg om de doelgroep te bereiken.

Op wat langere termijn hopen we via het gemeentelijke project Digitale inclusie 55+ het bereik te vergroten, met een passend en vraaggerichter aanbod aan informatie en ondersteuning. Wellicht kunnen we hiermee de zelfredzaamheid bevorderen. Er zijn veel maatschappelijke organisaties bij betrokken en de bibliotheek vervult hierin een regierol."

Meer informatie: John Valk

Interview door Karin Ottenhoff
maart 2020