Basisvaardigheden volwassenen
De Donorwet is van kracht. Bibliotheken kunnen rekenen op ondersteuning om burgers die hier vragen over hebben, goed verder te helpen.
Inhoudsblokken

Met de nieuwe donorwet wordt iedereen vanaf 18 jaar als orgaandonor opgenomen in het nieuwe donorregister, tenzij iemand aangeeft dat hij dit niet wil.
Via www.donorregister.nl kun je aangeven of je donor wilt zijn. En zo ja, welke organen je wilt doneren. Deze keuzen kun je ook doorgeven op papier.

Met name bij kwetsbare doelgroepen kan de donorregistratie vragen oproepen. Deze mensen zullen naar verwachting met hun vragen ook naar de bibliotheek komen. Daarom werken Stichting Digisterker, de KB in afstemming met de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen om deze mensen een plek voor hulp te bieden.

Op 23 maart 2021 startte een nieuwe campagne van het ministerie van VWS op tv, radio en op social. Deze moet ook de laatste 30 procent van de mensen ervan overtuigen hun eigen keuze in te vullen in het register. De campagne zal vooral ingaan op wat het betekent voor nabestaanden als je met 'geen bezwaar' in het Donorregister staat.
Zie ook de tab Marketing.

Videoboodschap minister Bruins

Bruno Bruins, voormalig minister voor Medische zorg en Sport, is heel blij met de samenwerking met bibliotheken. Hij bedankt alle bibliotheken voor hun inzet en heeft een speciale videoboodschap voor de medewerkers in bibliotheken.

Videoboodschap minister Bruins

Programma rond Donorregistratie