Basisvaardigheden volwassenen
Sinds 1 juli 2020 is de Donorwet van kracht. Rond de introductie van het Donorregister hebben veel bibliotheken burgers die vragen hadden over donorregistratie, actief verder geholpen.
Inhoudsblokken

Met de Donorwet wordt iedereen vanaf 18 jaar als orgaandonor opgenomen in het  donorregister, tenzij iemand aangeeft dat hij dit niet wil. Via www.donorregister.nl kun je aangeven of je donor wilt zijn. En zo ja, welke organen je wilt doneren.

Op de tab Management lees je terug hoe de subsidieregeling eruit zag als tegemoetkoming aan bibliotheken voor hun hulp aan burgers. De tab Consulenten informeert over de ondersteuning voor bibliotheken. Via de tab Marketing vind je een aantal materialen uit de marketingtoolkit die nog beschikbaar zijn.