Landelijke digitale infrastructuur (LDI)
Logo
Afbeelding
Logo Datawarehouse

Inzicht en rapportages (DWH)

Het Datawarehouse (DWH) is een dataplatform waarin onder andere gegevens over uitleningen, collecties en leden van alle openbare bibliotheken en de online Bibliotheek worden verzameld en gecombineerd.
Inhoudsblokken

In de bibliotheekbranche zijn data van groot belang. Niet alleen lokaal, maar juist ook landelijk. Gegevensverzameling is bedoeld om inzicht te krijgen in resultaten, ontwikkelingen en trends in de openbare bibliotheekbranche. Dit wordt gerealiseerd door één Datawarehouse (DWH) waarin data van alle openbare bibliotheken en de online Bibliotheek AVG-proof worden verzameld. De KB stelt de verzamelde data geaggregeerd beschikbaar via rapportages aan het ministerie van OCW. Deze rapportages worden ook aangeleverd aan het CBS. De data uit het DWH zijn daarnaast terug te vinden in datasets, dossiers en analyses op de website www.bibliotheekinzicht.nl. De gebruikscijfers van de online Bibliotheek komen ook uit het DWH. Deze rapporten zijn bedoeld voor openbare bibliotheken en worden gepubliceerd op het platform MetdeKB.nl.

Wat bereiken we met het DWH samen met het OB-netwerk?

  • Inzicht in resultaten, ontwikkelingen en trends in de bibliotheekbranche
  • Geautomatiseerde verzameling van data en genereren van rapporten (AVG-proof)
  • Betrouwbare en consistente data door kwaliteitscontroles
  • Minder werk bij verplichte aanlevering van gegevens aan OCW en CBS

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de groep Datawarehouse op MetdeKB (inlog vereist).

MetdeKB is alleen toegankelijk voor medewerkers van openbare bibliotheken, provinciale ondersteuningsinstellingen en de VOB. Heb je nog geen inlog? Dan kun je die aanvragen via metdekb@kb.nl.