Lezen en leesbevordering
Logo
Afbeelding
Man leest voor aan kind

Leescoalitie

De KB is partner in de Leescoalitie, een samenwerkingsverband dat is opgericht om zo veel mogelijk mensen tot lezen aan te zetten. Met als doel dat ze goed kunnen functioneren in onze geletterde samenleving. Vanaf 2020 vervult de Leescoalitie een belangrijke rol in het door OCW afgekondigde Leesoffensief: meer kinderen en jongeren aanzetten tot lezen, nu de leesvaardigheidsresultaten teruglopen en de leesmotivatie van de Nederlandse jeugd afneemt.
Inhoudsblokken

De Leescoalitie wil de leescultuur versterken in al haar facetten: van het terugdringen van laaggeletterdheid tot het stimuleren van mensen tot het lezen van literatuur.

Om deze missie te behalen, heeft de Leescoalitie twee ambities geformuleerd waar zij de komende tien jaar aan wil werken:

  • In 2025 verlaat geen enkel kind school met een leesachterstand.
  • In 2025 zijn alle volwassenen geletterd of bezig dat te worden.
Man leest voor aan kind

Elke ambitie is onderverdeeld in concrete doelen. Deze doelen zijn bewust ambitieus gesteld, om de visie op de toekomst vorm te geven. Deze visie zal mee veranderen met de tijd. De Leescoalitie nodigt onder meer bibliotheken, overheden, scholen, werkgevers en ouders uit om mee te werken aan de realisatie van de ambities en de onderliggende negen doelstellingen.

De Leescoalitie organiseert elke twee jaar een gezamenlijke campagne, waarmee wordt ingezet op een onderwerp dat aandacht vraagt of op een doelgroep die nog onvoldoende bereikt wordt.

Campagne Lees voort!

Eind 2019 riep de Leescoalitie grootouders op om (hun) liefde voor lezen door te geven aan hun kleinkinderen. Een team van bekende grootouders, onder wie Janny van der Heijden en Frits Barend, zet zich hier in 2020 voor in. Kijk voor meer informatie op de Lees voort-campagnesite.

Partners Leescoalitie

De Leescoalitie is opgericht in 2012 en bestaat uit Stichting Lezen (voorzitter), de KB, de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), Stichting Lezen & Schrijven, de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB), het Letterenfonds en het Literatuurmuseum.