Informatie voor het bibliotheeknetwerk

200ste IDO in bibliotheek geopend

Nieuwsbericht
Vergelijken
24 juni 2021
Vanmiddag was de feestelijke opening van het Informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek van Oegstgeest, als 200ste IDO in Nederland. Demissionair staatssecretaris Raymond Knops (BZK) en de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen waren hierbij aanwezig. Het IDO helpt mensen gratis die moeite hebben met omgaan met de digitale overheid en met computergebruik. Het is de bedoeling dat er op termijn een landelijk netwerk van zo'n 400 IDO's is.
Inhoudsblokken

Staatssecretaris Knops: "Ook bij de overheid zijn wij mens; wij weten wat we waarderen in gastheerschap. Dat moeten we ook organiseren voor de burger, want die is onze klant. Een klant die niet kan kiezen, want hij moet naar de overheid. Hij wil netjes behandeld worden, en als er iets misgaat, iemand kunnen spreken, geen keuzemenu via telefoon of internet. Zoals het Informatiepunt Digitale Overheid!"

Afbeelding
IDO-opening, met confetti

Foto's: KB | Maarten Albrecht

Hans Portengen, directeur Bibliotheek Bollenstreek, heette de aanwezigen hartelijk welkom. Vervolgens spraken staatssecretaris Knops en de Nationale ombudsman met 3 klanten van de bibliotheek. Een oudere alleenstaande dame, een nieuwe Nederlandse en een studente. Hoe verschillend hun situatie ook is, een loket dichtbij waar je met echte mensen kunt praten, zien zij helemaal zitten. Zodat je je zaken kunt regelen op een plek waar je toch al veel komt. En waar zo nodig de bibliotheekmedewerker een van de vele deskundige mensen uit Oegstgeest laat invliegen!

Bibliotheek Venlo opende in 2019 het eerste IDO en keek terug op 2 jaar IDO.

Arron Bell, bestuurder Manifestgroep, en Lily Knibbeler, directeur KB, blikten terug op wat er sinds de opening van het eerste IDO is gebeurd. Startte de samenwerking met 8 uitvoeringsorganisaties, inmiddels zijn dat er 12. Het bewustzijn van het belang dat iedereen moet kunnen meedoen is ook bij de overheid gegroeid. Dat de bibliotheek hulp biedt, past goed in de ontwikkeling naar een brede maatschappelijke bibliotheek.

Afbeelding
IDO-opening, klant en medewerker aan beeldscherm

Over de kloof tussen overheid en burger, ging het rondetafelgesprek tussen de staatssecretaris, de ombudsman, wethouder Jan Nieuwenhuis en de directeur van de bibliotheek, geleid door Maaike Toonen van de KB. Zij zijn het allemaal eens dat die kloof gedicht moet worden. De hulp via fysieke  loketten kan en moet verder groeien, zodat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving.

En dan... het feestelijke openingsmoment. De staatssecretaris memoreerde de opening van het IDO in Venlo 2 jaar geleden. En het feit dat ondanks de coronamaatregelen het aantal IDO's gestaag is gegroeid. "Ik had niet kunnen denken dat we vandaag al het 200ste IDO officieel openen!"

Afbeelding
IDO-opening, staatssecretaris en ombudsman toasten

Alle bibliotheken die - nieuw of na corona hernieuwd - starten met het IDO: veel succes gewenst!

Je kunt de livestream van de opening terugkijken.

Het IDO in de media

De opening heeft de nodige publiciteit teweeggebracht:

Zie ook het filmpje van Bibliotheek Venlo: een klant van de bibliotheek, directeur Geja Olijnsma en community librarian Lotte Kok laten zien wat het IDO kan betekenen.

IDO-campagne

Om Nederlandse burgers te attenderen op de dienstverlening van het IDO, startte op 9 juni een campagne op onder meer landelijke en regionale televisie, online platformen en via social media.

Praktijkvoorbeeld IDO in Uden.