Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Aantal verkennende gesprekken voor de Bibliotheek op school groeit

Nieuwsbericht
Vergelijken
11 maart 2024
Goed nieuws! Het aantal verkennende gesprekken over de Bibliotheek op school neemt sterk toe. Dit toont aan dat bibliotheken massaal gebruikmaken van de extra middelen uit het Masterplan basisvaardigheden. Dat en meer blijkt uit het vandaag gepubliceerde Bibliotheekmonitor-onderzoek naar de samenwerking met het primair onderwijs.
Inhoudsblokken

9 op de 10 scholen werken samen met de bibliotheek

Alle openbare bibliotheken werkten in het schooljaar 2022-2023 samen met het primair onderwijs. In totaal gaat het om 6.137 schoollocaties: circa 9 op de 10 schoollocaties die zich in het werkgebied van de bibliotheken bevinden. Met 3.493 van deze schoollocaties is er een structurele samenwerking; met 2.644 schoollocaties wordt samengewerkt zonder contract of gezamenlijke inspanningsafspraken. Met 5.719 van deze scholen werd samengewerkt op het gebied van leesbevordering, met 1.881 scholen op het gebied van digitale geletterdheid en met 1.679 scholen rondom cultuureducatie.

9 op de 10 bibliotheken hebben structurele overeenkomst met scholen 

In 2022-2023 werkten 124 van de 134 basisbibliotheken structureel samen met het primair onderwijs volgens de aanpak van de Bibliotheek op school of een vergelijkbare aanpak (93%). Met 2.498 schoollocaties (36% van alle schoollocaties) werd samengewerkt volgens de aanpak de Bibliotheek op school primair onderwijs; met nog eens 836 locaties (12%) volgens een vergelijkbare aanpak. Hiermee werden in totaal 658 duizend leerlingen bereikt. 

Veel verkennende gesprekken

Voor komende jaren is een toename van het aantal samenwerkingen te verwachten, mede als gevolg van extra middelen die het ministerie van OCW in het kader van het Masterplan basisvaardigheden heeft uitgetrokken. In 2022-2023 steeg het aantal verkennende gesprekken voor nieuwe samenwerkingen al sterk. Er werden 733 verkennende gesprekken gevoerd voor een samenwerking rondom de Bibliotheek op school (t.o.v. 144 in 2021-2022) en 226 voor een samenwerking rondom een vergelijkbare aanpak (t.o.v. 67 in 2021-2022).

Verdere groei 

Op veel aspecten van de samenwerking met het primair onderwijs is een groei zichtbaar. Zo bieden bibliotheken in de samenwerking veel verschillende diensten aan op het gebied van leesbevordering en digitale geletterdheid. Vrijwel al deze diensten werden in 2022-2023 door meer bibliotheken aangeboden dan in het voorgaande schooljaar, waaronder collectieadvies (90%), ondersteuning bij activiteiten en werkvormen (90%) en advies rondom het taal- en leesbeleid (86%). De meest aangeboden activiteit blijft een groepsbezoek aan de bibliotheek: 97% van de bibliotheken bood deze dienstverlening aan in 2022-2023. Rondom digitale geletterdheid zijn de meest aangeboden diensten het uitvoeren van of ondersteunen bij activiteiten op school (79%), het faciliteren van een groepsbezoek aan de bibliotheek (62%) en het voordoen van activiteiten en werkvormen op school (51%).

Ook zetten bibliotheken meer personeel in voor de samenwerking met het onderwijs en werken zij met meer partnerorganisaties samen, waaronder met gemeente(n) (92% van de bibliotheken), de POI (86%) en de Schrijverscentrale en/of Schoolschrijver (83%). 

Dossier, dashboard, infographic

De resultaten van het onderzoek kun je lezen in de landelijke rapportage Samenwerking met het primair onderwijs 2022-2023. Naast deze rapportage zijn de resultaten van deze meting toegevoegd aan het dashboard Samenwerking primair onderwijs. Hier kun je jouw bibliotheek vergelijken met andere bibliotheken en met landelijke gemiddelden. De data kun je gebruiken om het gesprek aan te gaan met de gemeente en andere samenwerkingspartners. 

Ook is er een infographic beschikbaar met de belangrijkste landelijke resultaten. Voor de bibliotheken die hebben deelgenomen aan de meting is er een individuele infographic, waarmee de samenwerking met het primair onderwijs ook op lokaal niveau in kaart is gebracht. Voor de provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) zijn er infographics met de resultaten op provinciaal niveau. Beide, de lokale en provinciale infographics, zijn te raadplegen in de vernieuwde Bibliotheekmonitor.

Heb je nog geen account voor de vernieuwde Bibliotheekmonitor? Geef het door via bibliotheekmonitor@kb.nl.