Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Dashboard samenwerking primair onderwijs

Laatst bijgewerkt: 11 maart 2024
Dit dashboard toont de gegevens van het onderzoek Samenwerking primair onderwijs. Het geeft bibliotheken de mogelijkheid hun individuele resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte. Zo biedt het dashboard diverse aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan met de gemeente en andere samenwerkingspartners.
Inhoudsblok

Sinds 2015 voert de KB onderzoek uit naar de samenwerking tussen openbare bibliotheken en het primair onderwijs. In dit dashboard zijn de resultaten van deze metingen weergegeven. De onderwerpen van het onderzoek zijn op verschillende manieren te raadplegen. Zo is het mogelijk de ontwikkeling gedurende de afgelopen jaren op landelijk niveau in te zien. Ook kunnen bibliotheken de resultaten op provinciaal en lokaal niveau filteren en verschillende organisaties met elkaar vergelijken. Naast dit dashboard zijn de belangrijkste resultaten verwerkt in een landelijke rapportage en infographic, waarin de belangrijkste bevindingen over het schooljaar 2022-2023 op landelijk niveau zijn beschreven. Deze zijn hier terug te vinden.

Support

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding