Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Belastingdienst 2023: subsidie-aanvraag

Nieuwsbericht
Vergelijken
29 juni 2023
De subsidieregeling Belastingdienst en Toeslagen 2023 is gepubliceerd en met terugwerkende kracht beschikbaar voor bibliotheken en POI's. Bibliotheken en POI's kunnen subsidie aanvragen tot 31 oktober 2023. De aanvraag gaat via een vereenvoudigd aanvraagformulier. De voorwaarden zijn gelijk aan die van de voorgaande subsidieregeling.
Inhoudsblokken
Medewerker helpt vrouw met belastingaangifte

De subsidieregeling Belastingdienst en Toeslagen 2023 is gepubliceerd in de Staatscourant, onder de titel Tijdelijke subsidieregels samenwerking Belastingdienst, de Dienst Toeslagen en de Koninklijke Bibliotheek 2023 (Digitale Inclusie). 

De regeling geldt voor zowel bibliotheken als POI's. De voorwaarden voor subsidieverstrekking zijn gelijk aan de regeling van het vorige convenant, dat afliep op 31 december 2022. 
Zie ook het algemene subsidiereglement van de KB dat van toepassing is. 

Activiteiten in 2023 komen (met terugwerkende kracht) in aanmerking voor de subsidie, dus ook als ze al eerder in het jaar zijn uitgevoerd.
De subsidie voor bibliotheken omvat 2 cent per inwoner. Het inwoneraantal is gebaseerd op de gegevens van het CBS per 31 december 2022. 
POI's ontvangen een vast bedrag per provincie, namelijk 2.916 euro.

Verantwoording

De bibliotheek legt na afloop verantwoording af over de subsidie in een vragenlijst via de Bibliotheekmonitor.

De POI dient 1 à 2 bijeenkomsten rond het onderwerp bij te wonen en na afloop een kort verslag aan te leveren. 

Deze voorwaarden zijn conform artikel 5.2 van de algemene subsidieregeling

Aanvragen tot 31 oktober 

Bibliotheken en POI's dienen hun aanvraag in via een beknopt aanvraagformulier. Het aantal in te vullen gegevens is beperkt. 
Let op: de aanvraag moet ontvangen zijn door het KB Subsidieloket, uiterlijk 31 oktober 2023. Bibliotheken die een aanvraag hebben ingediend, ontvangen binnen 8 weken na ontvangst van het aanvraagformulier een beschikkingsbrief. Deze omvat meteen de definitieve vaststelling. 

Download

Stuur het aanvraagformulier naar het KB Subsidieloket, e-mail subsidieloket@kb.nl.

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op met Lisenka Akse.