Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Bibliotheken bereiken ruim 13 duizend burgers met belastinghulp

Nieuwsbericht
Vergelijken
4 oktober 2019
Met de belastinghulp die vrijwel alle bibliotheken bieden, zijn in de aangifteperiode van 2019 ruim 13 duizend burgers bereikt. Dit betreft zowel directe hulp als doorverwijzingen naar andere partijen. Dat blijkt uit onderzoek naar de product- en dienstverlening van openbare bibliotheken rondom de Belastingdienst via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP).
Inhoudsblokken

Samenwerking tussen Belastingdienst en KB

In het kader van het samenwerkingsconvenant tussen de Belastingdienst en de KB onderzoeken we hoe het staat met de product- en dienstverlening van openbare bibliotheken rondom digitale vaardigheden en de Belastingdienst (faciliteren van hulp met betrekking tot de Belastingaangifte). De dienstverlening is via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) in kaart gebracht aan de hand van de drie pijlers uit het convenant: ICT- en printfaciliteiten, digivaardigheidscursussen en belastingspreekuren.

Toename in bereikte burgers

In de aangifteperiode 2019 neemt 91% van de bibliotheekorganisaties deel aan het convenant met de Belastingdienst. Met de belastinghulp – die door vrijwel alle bibliotheken is georganiseerd of waarnaar is doorverwezen – zijn in de aangifteperiode ruim 13 duizend burgers bereikt. Dit is een toename in vergelijking met voorgaande jaren. Deze groei laat zien dat het tijd nodig heeft voordat burgers weten dat ze voor hulp bij de belastingaangifte bij de bibliotheek terechtkunnen. Daarom blijft het bereiken van burgers een belangrijk aandachtspunt in de samenwerking.

Landelijke resultaten lokaal inzetten

De landelijke rapportage biedt voor bibliotheken diverse aanknopingspunten om het gesprek met de gemeente en andere samenwerkingspartners aan te gaan. Naast deze rapportage zijn de resultaten van de BOP-meting verwerkt in een landelijke infographic en zijn er per provincie infographics beschikbaar voor de provinciale ondersteunings-instellingen (POI’s). De bibliotheken die hebben deelgenomen aan de BOP-meting beschikken tevens over een individuele rapportage en een individuele infographic, waarmee de samenwerking met de Belastingdienst ook op lokaal niveau in kaart is gebracht.

Afbeelding