Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem: drempel van 90% niet gehaald

Nieuwsbericht
Vergelijken
11 februari 2021
Het Collectief Landelijk Bibliotheeksysteem (CLB) komt er voorlopig niet. De steun voor een collectief systeem is weliswaar groot, maar de drempel van 90%, die als voorwaarde was gesteld, is niet gehaald. De betrokken partijen bekijken nu de alternatieven.
Inhoudsblokken

De voordelen van een CLB zijn groot: het bespaart kosten, verbetert de keten en versnelt innovatie met behoud van de functionaliteit van de huidige bibliotheeksystemen. Om het CLB een succes te laten zijn, moeten wel (bijna) alle bibliotheken meedoen. Daarom hebben we eind vorig jaar aan bibliotheken en POI’s gevraagd of ze mee willen doen aan het CLB.

Conclusie

Uiteindelijk heeft 99 procent van de bibliotheken gereageerd. De steun voor het CLB is groot, maar toch te laag. Dit is de uitslag:

  Bibliotheken   Inwoners 
 Totaal Nederland  138  17.225.384
 Ingediend  136  17.129.722
 Opkomst  99%  99%
 Ja  95  12.110.309 
 Nee  41  5.019.413
 % Ja van uitgebrachte stemmen  70%  71%

Criteria

Vooraf was als drempel vastgesteld: 90 procent van de bibliotheken die samen 70 procent van de bevolking bedienen. De uitslag moest aan deze beide criteria voldoen.

Waarom lag de drempel ook al weer zo hoog?

  • een collectief systeem is alleen collectief als alle of bijna alle bibliotheken meedoen
  • alleen dan zou de KB zich exclusief kunnen richten op de koppelvlakken van de Landelijke digitale infrastructuur met het CLB

Vervolg

De drempel is niet gehaald, maar er is ons inziens te veel steun voor de doelen van het CLB om het er bij te laten zitten. Wellicht is het mogelijk om een alternatief te bedenken om de doelen te realiseren: een hogere waarde voor de samenleving en de klant, door versterking van de innovatiekracht, meer samenhang in het netwerk en lagere kosten.

De besturen van VOB en SPN en de directie van de KB beraden zich nu eerst in eigen kring over een vervolg.

Lees het nieuwsbericht van 26 maart.