Informatie voor het bibliotheeknetwerk

De Bibliotheek op school werkt succesvol samen met onderwijs

Nieuwsbericht
Vergelijken
19 maart 2019
Bibliotheken ervaren hun manier van samenwerken met partners in het primair onderwijs als grootste succes. Zij beschikken daarbij over een breed aanbod van leesbevorderingsactiviteiten voor kinderen, leerkrachten én ouders, en kunnen voldoende expertise inzetten. Dit blijkt uit het rapport ‘Dienstverlening openbare bibliotheken aan het primair onderwijs’.
Inhoudsblokken

Met dit onderzoek is in kaart gebracht hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken eruitziet voor het primair onderwijs. Dit gebeurt in landelijke programma’s zoals de Bibliotheek op school, maar ook in eigen ontwikkelde programma’s en initiatieven. In totaal hebben dit jaar 138 (basis)bibliotheken deelgenomen aan het onderzoek.

Aanbevelingen

Het kernteam van de Bibliotheek op school doet aan de hand van de resultaten uit de rapportage de volgende aanbevelingen:

  1. Beleid - plezier in lezen is het middel om de taalontwikkeling bij kinderen te stimuleren en moet daarom hoog op de beleidsagenda (blijven) staan bij gemeente en onderwijs. Blijf met deze organisaties in gesprek en blijf het belang van lezen en leesplezier onderstrepen. Zet de resultaten uit de Monitor in om je verhaal kracht bij te zetten en vraag waar nodig de POI voor ondersteuning.

     
  2. Financiering - Wanneer de urgentie van leesbevordering duidelijk is bij de partners, krijgt het gesprek over structurele financiering een andere invalshoek. Wellicht zijn er binnen de gemeente ook andere partners te vinden dan de ambtenaren van onderwijs en cultuur.

     
  3. Formatie - Let bij de samenstelling van het educatieve team op de verhouding tussen het aantal leesconsulenten en onderwijsspecialisten. In de handleiding Talentontwikkeling en kwaliteit van medewerkers BoekStart en de Bibliotheek op school adviseren we hoe een team samengesteld kan worden dat met veel overtuiging, kennis en plezier werkt aan leesbevordering op school of in het kinderdagverblijf.

Bibliotheekinzicht

Meer informatie over onderzoek naar dit thema is te vinden op Bibliotheekinzicht. Op deze website worden onderzoeksresultaten in de bredere context van het openbare-bibliotheekveld geplaatst. In de artikelen op Bibliotheekinzicht wordt onderzoeksinformatie uit diverse bronnen gebundeld.

Afbeelding