Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Denk mee over de ontwikkeling van de Cockpit

Nieuwsbericht
Vergelijken
22 september 2021
Houdt jouw POI of bibliotheek zich bezig met het verzamelen van data over bezoekers, leden of potentiële gebruikers van de bibliotheek? Wordt er gebruikgemaakt van dashboards, onderzoeksinstrumenten, registratiesystemen of andersoortige informatiesystemen voor de verzameling, opslag, analyse en rapportage van deze data? Zorg er dan voor dat jouw organisatie vertegenwoordigd wordt in de gesprekken om mee te denken over de ontwikkeling van een informatie-‘Cockpit’ voor het openbare bibliotheekstelsel.
Inhoudsblokken

De Cockpit

Op 16 juni werd de Netwerkagenda Openbare Bibliotheekvoorzieningen 2021-2023 vastgesteld. In deze agenda presenteren de diverse partners uit het openbare bibliotheeknetwerk de opgaven waar de komende jaren in gezamenlijkheid aan zal worden gewerkt. Een van de actieplannen richt zich op het zo efficiënt mogelijk verzamelen, analyseren en ontsluiten van de kennis over het presteren van openbare bibliotheken. Hiertoe zal een zogenaamde Cockpit worden ontwikkeld: een online plek waar data en kennis van en over openbare bibliotheken worden gebundeld en gepresenteerd. In de Cockpit komen bestaande onderzoeks- en monitoringinstrumenten voor het netwerk samen. Denk bijvoorbeeld aan instrumenten als de Bibliotheekmonitor, Impactmonitor en Outputregistratietool, maar ook de samenhang met instrumenten als het Datawarehouse, G!DS en PowerBI dashboards wordt voor dit project onderzocht.

Inventarisatie instrumenten voor onderzoek en monitoring

Om de cockpit zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van bibliotheken en bij bestaande systemen voor data en dashboarding voert de KB de komende weken een verkenning uit. In deze verkenning brengen we het huidige landschap van systemen en toepassingen in kaart en daarbij hebben we hulp nodig! Daarom zijn vertegenwoordigers van alle POI’s uitgenodigd voor een gesprek om namens hun organisatie en de bibliotheken in hun werkgebied met ons mee te denken over de ontwikkeling van de Cockpit. Houdt jouw POI of bibliotheek zich bezig met het verzamelen van data over bezoekers, leden of potentiële gebruikers van de bibliotheek? Wordt er gebruik gemaakt van dashboards, onderzoeksinstrumenten, registratiesystemen of andersoortige informatiesystemen voor de verzameling, opslag, analyse en rapportage van deze data? Zorg er dan voor dat jouw organisatie vertegenwoordigd wordt in de gesprekken!

Provinciale vertegenwoordiging

Per e-mail zijn de bestuurders en onderzoekers van de POI’s uitgenodigd om bovenstaande vragen te beantwoorden in een online groepsdiscussie en zo input te leveren voor de ontwikkeling van de gezamenlijke Cockpit. We hopen dat er per organisatie tenminste één, maar bij voorkeur meerdere medewerkers kunnen deelnemen, die overzicht hebben van de systemen die in de breedte van de organisatie gebruikt of ontwikkeld worden. Dit kan een vertegenwoordiger vanuit het managementteam zijn, maar ook medewerkers met inhoudelijke of technische kennis van de instrumenten en -systemen kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Doe je mee?

Heb je onze e-mail gemist en wil je jouw POI graag vertegenwoordigen in een van de groepsdiscussies? Meld je dan aan via bibliotheekonderzoek@kb.nl. De groepsdiscussies vinden plaats op 30 september, 5 oktober en 12 oktober, van 14:00-16:00 uur. De gesprekken worden begeleid door Maurits van der Graaf van Pleiade Management & Consultancy.