Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Vernieuwd IDO-registratieformulier in Bibliotheekmonitor

Nieuwsbericht
Vergelijken
21 maart 2024
Je vindt in de Bibliotheekmonitor een vernieuwd IDO-registratieformulier. Dit vervangt het registratieformulier uit de Outputregistratietool; dat formulier vervalt per april 2024. Met het IDO-registratieformulier kan jouw bibliotheekorganisatie bijhouden hoeveel en welke vragen IDO-bezoekers stellen. Dit helpt bibliotheken om het IDO te evalueren en de dienstverlening te verbeteren. Dit instrument is ook belangrijk bij de verantwoording van de specifieke uitkering (Spuk) voor de IDO’s.
Inhoudsblokken
Informatiepunt Digitale Overheid, logo

Wijzigingen 

Voor dit nieuwe registratieformulier is het formulier uit de Outputregistratietool verbeterd na input van bibliotheken, POI’s, het Netwerk van Publieke Dienstverleners (NPD) en andere landelijke partners: 

  • Het onderscheid tussen vragen over de digitale overheid, bibliotheekdienstverlening en andere vragen is duidelijker. 
  • Je kunt per bezoeker meerdere vragen registreren.
  • De vragen over doorverwijzing zijn verbeterd. 
  • De achtergrondvragen over bezoekers zijn vervallen. Deze komen in een nieuwe IDO-impactmeting die IDO-bezoekers kunnen invullen. Deze impactmeting biedt meer inzicht in de ervaring en beleving van de bezoekers en het effect van de dienstverlening.

Voorbereiding voor jouw organisatie

Voordat de bibliotheek kan starten met de IDO-registraties, moeten de IDO-locaties met de achtergrondgegevens correct in de Bibliotheekmonitor staan. Daarom is aan IDO-coördinatoren en ‑kartrekkers gevraagd om vóór 1 april de IDO-locaties toe te voegen. Zij informeren hun collega’s wanneer dit is gebeurd en zij het registratieformulier kunnen gebruiken. 

Nieuw registratieformulier gebruiken

Ga naar Bibliotheekmonitor.nl en log in. Kies voor ‘Start met meten’ en ga naar het continu onderzoek. Je ziet nu het overzicht met het aanbod van jouw organisatie, dat is toegevoegd door de IDO-coördinator/kartrekker en de collega’s die de impactmetingen gebruiken. Op de regel met de betreffende IDO-locatie vind je het IDO-registratieformulier onder het icoon ‘Registreer bezoekers’. Als je hierop klikt, opent het formulier in een nieuw tabblad van je browser. Je vult het formulier per bezoeker in (meer vragen per bezoeker registreren is mogelijk). Na het afronden van een registratie kun je het formulier direct openen voor een volgende bezoeker. 

Verantwoording Spuk voor IDO’s

Met het IDO-registratieformulier kun je de gegevens over het IDO en de bezoekers gemakkelijk, systematisch en uniform registreren. In de specifieke uitkering (Spuk) voor de IDO’s staat dat gemeenten onder andere het aantal gestelde IDO-vragen bij de bibliotheek kunnen opvragen. Met het IDO-registratieformulier verzamelen bibliotheken deze informatie eenduidig. 
Vervolgens analyseert de KB de data en verwerkt die ieder kwartaal in het Dashboard Informatiepunten Digitale Overheid. Dit bevat de benodigde verantwoordingsinformatie voor bibliotheken en gemeenten. 
Daarnaast kun je de ruwe data van de registraties voor bibliotheken downloaden via de Resultaten-pagina in de Bibliotheekmonitor. De landelijke resultaten worden gebruikt om de landelijke ondersteuning te verbeteren en te verantwoorden aan het ministerie van BZK en NPD. Zo dient het formulier ook de landelijke evaluatie, voortgang en structurele inbedding van het programma Digitale inclusie.

Vernieuwde Bibliotheekmonitor

De Bibliotheekmonitor is dé centrale plek voor Bibliotheekonderzoek en maakt inzichtelijk hoe bibliotheken hun maatschappelijke functie invullen. De vragenlijsten en registratieformulieren brengen aanbod, opbrengsten en impact in kaart. 
We onderscheiden jaarlijkse metingen, zoals de Gegevenslevering Wsob (zoals in de oude Bibliotheekmonitor) en continue metingen rondom programmering, opbrengsten en impact (voorheen de Outputregistratietool en de Impactmonitor). De resultaten worden verwerkt in rapportages, infographics en dashboards die je via de Bibliotheekmonitor kunt raadplegen. 

Meer informatie