Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Digitale inclusie & IDO - update januari

Nieuwsbericht
Vergelijken
12 januari 2023
In dit bericht: De Nationale IDO Dag op 14 maart, de IDO-campagne in 2023, gebruik van de outputregistratietool nog steeds verplicht, nieuw lesaanbod DigiHandig App, terugblikken op de verdiepingssessie IDO van Probiblio en de Dag van de Digitale Inclusie van de Alliantie Digitaal Samenleven, én attendeer je gemeente(n) op het webinar IDO onder lokale regie van de VNG.
Inhoudsblokken
Informatiepunt Digitale Overheid, logo

Nationale IDO Dag 14 maart 2023

De Nationale IDO Dag op 14 maart is voor alle direct-betrokkenen in de bibliotheek, én voor IDO-partners. Ruim 650 IDO's én structurele financiering vormen een mijlpaal om te vieren! Met sessies als: lokaal netwerk opbouwen en onderhouden, doelgroepen bereiken en bemensing organiseren. Op 2 februari volgt de uitnodiging en kun je kiezen uit alle sessies.

Lees meer en meld je vast aan voor de Nationale IDO Dag 2023  

IDO-campagne

De IDO-campagne beslaat ook dit jaar 4 periodes:

  • 6 t/m 20 februari
  • 17 april t/m 7 mei
  • 14 augustus t/m 3 september
  • 23 oktober t/m 12 november

De campagne loopt in het eerste kwartaal door, met een mix van de landelijke spotjes én de spotjes van de provinciale campagne 2022. Op basis van het onderzoek naar de bekendheid, het imago en het campagneconcept van het IDO, scherpen we de campagne aan. De aangepaste campagne komt in de lokale mediastrategie.
Ook haken diverse POI's aan met provinciale campagnes. In deze spotjes ligt de focus op ervaringen van klanten van het IDO, nagespeeld door acteurs. Op de portal Landelijke huisstijl vind je de toolkit met materialen van de provinciale campagne, losse beelden en de landelijke campagnematerialen.

Outputregistratietool

Per 1 januari 2023 is de financiering van de IDO's veranderd. Niet veranderd is het gebruik van de outputregistratietool door bibliotheken. Het blijft een voorwaarde voor de bibliotheek om de gegevens in te voeren. De KB blijft verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de tool. De KB coördineert dit en ontvangt hiervoor financiering van het Rijk, als onderdeel van de nieuwe financiële afspraken.

Lesaanbod DigiHandig App

Onlangs verscheen DigiHandig: een app om te leren over de smartphone. Er zijn meer dan 100 korte lessen, ook over apps van de digitale overheid. Iedere les duurt 5 minuten en leren is heel laagdrempelig. Naar dit nieuwe lesaanbod kun je vanuit jouw IDO doorverwijzen om mensen op weg te helpen bij hun stap naar digitaal. Je installeert de app samen. Daarna kan een hulpvrager zelfstandig doorleren. De app is gratis en zonder inlogcodes. 

De app is voor iOS en Android te downloaden via de app-stores of DigiHandig.nl

DigiHandig wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van BZK.

Terugblik Verdiepingssessie IDO Probiblio 

Op 24 november organiseerde Probiblio voor bibliotheken en gemeenten een online verdiepingssessie over samenwerking rond digitale inclusie. Ruim 150 online deelnemers zoomden in op doelgroepen, samenwerking, borging en continuïteit. 3 vragen stonden centraal:

  1. Wat zijn de meest urgente doelgroepen en hoe bereik je deze?
  2. Hoe kunnen bibliotheek en gemeente het beste samenwerken om digitale inclusie te bevorderen van hen die dit het hardste nodig hebben?
  3. Hoe zorg je voor de continuïteit van de informatiepunten?

Terugblik Dag van Digitale Inclusie

Op 30 november was de eerste Dag van Digitale Inclusie, een initiatief van de Alliantie Digitaal Samenleven. Tijdens de dag werd het Manifest: Samen dichten we de digitale kloof gepresenteerd. 

Staatssecretaris Digitalisering Alexandra van Huffelen zoomde in op de werkagenda waardegedreven digitaliseren. Hierin staat onder meer dat de overheid de komende jaren 150.000 laptops ter beschikking stelt aan mensen die dat hard nodig hebben.

Lees het volledige verslag van de Dag  

Tot slot

Attendeer je gemeente(n) op het webinar IDO onder lokale regie op 27 januari 2023, georganiseerd door de VNG en de 2 handreikingen van de VNG.