Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Drie onderzoeken rondom onderwijs in augustus van start via Bibliotheekmonitor

Nieuwsbericht
Vergelijken
3 juli 2023
Halverwege augustus 2023 starten de drie onderzoeken naar de samenwerking tussen de bibliotheek en het onderwijs: voorschoolse educatie (VE) en primair en voortgezet onderwijs. De onderzoeken worden uitgevoerd via de Bibliotheekmonitor. Met de resultaten wordt in kaart gebracht hoe bibliotheken hun dienstverlening in 2022-2023 voor baby’s, dreumesen en peuters, en leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs vormgeven.
Inhoudsblokken

Landelijk, provinciaal en lokaal inzicht

Samenwerken jongeren

Met het invullen van de vragenlijst dragen bibliotheken bij aan het landelijk inzicht in de maatschappelijke rol die zij spelen in de samenwerking met onderwijsinstellingen en voorschoolse educatie. Ook lokale bibliotheken profiteren hiervan: per onderzoek ontvangen zij een individuele infographic, waarin de dienstverlening ook op lokaal niveau in kaart is gebracht. Voor meer inzicht in de resultaten kunnen zij ook de dashboards op Bnetwerk raadplegen. Deze bieden de mogelijkheid lokale resultaten af te zetten tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en van bibliotheken van vergelijkbare grootte. De deelnemende bibliotheken ontvangen naar verwachting begin volgend jaar 2024 bericht wanneer de landelijke rapportages, infographics en dashboards van deze onderzoeken beschikbaar zijn. 

Vragenlijst invullen

Bekijk hier alvast de vragenlijsten in PDF. Wij adviseren om eerst de PDF-versie van de vragenlijst te gebruiken voor het verzamelen van de gevraagde gegevens om vervolgens eenvoudig de vragenlijst digitaal in te vullen en af te ronden. Contactpersonen ontvangen medio augustus een uitnodigingsmail met link naar de digitale vragenlijst. 

De vragenlijsten kunnen tot en met 22 september worden ingevuld.

Deelname aan de onderzoeken primair en voortgezet onderwijs zijn verplicht voor alle bibliotheekorganisaties die in 2020 of 2021 een subsidieaanvraag voor het Leesoffensief hebben ingediend, en de subsidie in schooljaar 2022-2023 hebben ingezet voor activiteiten in het onderwijs.

Sterrenchecklist voortgezet onderwijs komen te vervallen

In 2020-2021 en 2021-2022 is de sterrenchecklist als pilot uitgevoerd. Voor deze meetjaren werd een tal van gegevens per schoollocatie verzameld om de mate van samenwerking tussen de bibliotheekorganisatie en een school in het voortgezet onderwijs in kaart te brengen. De sterrenchecklist is geëvalueerd en mede vanwege de lange invulduur van de vragenlijst in combinatie met de relatief beperkte waarde op lokaal niveau is besloten om af te stappen van de sterrenchecklist. Voor het gesprek over de samenwerking met het voortgezet onderwijs op lokaal niveau wordt momenteel onderzocht of een losse tool vergelijkbaar met de sterrenchecklist primair onderwijs in de toolkit van de Bibliotheek op school-vo kan worden geplaatst. In de VO vragenlijst komt nog een beperkt aantal vragen per schoollocatie aan bod. De antwoorden daarvan zijn nodig voor de verantwoording aan het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW).

Wijziging contactpersoon?

De uitnodigingen voor deelname aan deze onderzoeken worden medio augustus verstuurd naar de contactpersonen van de bibliotheken. Heeft binnen jouw bibliotheekorganisatie een wijziging plaatsgevonden? Geef de juiste contactpersoon door via bibliotheekmonitor@kb.nl.

Meer informatie

Wil je meer weten over deze onderzoeken en de Bibliotheekmonitor? Bekijk de Bibliotheekmonitor-pagina op Bibliotheeknetwerk. 

Wil je meer weten? Neem contact op via bibliotheekmonitor@kb.nl. Voor technische vragen kun je terecht bij bibliotheekmonitor@bibliotheekonderzoek.nl