Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Gratis Bieb: meer bereik vraagt om nieuwe businessmodellen

Nieuwsbericht
Vergelijken
9 december 2021
Alle Nederlanders gratis lid van de bibliotheek. Een utopie? De landelijke werkgroep Gratis Bieb vindt van niet en maakt zich al een aantal jaren sterk om dit mogelijk te maken.
Inhoudsblokken

Na het 2-jarige Innovatieproject Gratis Bieb dat eind 2019 startte en dat werd gesubsidieerd door de KB, komt de werkgroep nu met een update.

Wat ging hieraan vooraf?

De werkgroep startte in 2016 en onderzocht toen de haalbaarheid van een gratis basislidmaatschap. Ook voerden zij de eerste experimenten uit. In 2018 presenteerde de werkgroep haar eerste publicatie ‘Meer bereik en gebruik, zonder financiële drempels’, waarin het experiment van bibliotheek Rotterdam en de visie van de werkgroep op een gratis basislidmaatschap werden beschreven.

Publicatie over vervolg

De werkgroep is in 2021 weer een stap verder. Een mooie reden om het eerste deel van een tweeluik van publicaties uit te brengen: ‘Meer bereik vraagt nieuwe businessmodellen - een handreiking om van start te gaan’. Het tweede deel zal in het voorjaar van 2022 verschijnen.

Een aantal bibliotheken uit de werkgroep ontwikkelden een nieuw businessmodel: het Freemium-model. In deze publicatie wordt dit model toegelicht, waarbij de verschillende domeinen die randvoorwaardelijk zijn voor een gratis basislidmaatschap worden besproken. Daarnaast vertellen bibliotheken over hun ervaringen met de verschillende experimenten die zij hebben uitgevoerd om tot een gratis basislidmaatschap te komen.

Met behulp van de opgedane kennis en inzichten kunnen alle bibliotheken zelf gaan toewerken naar de introductie van een gratis basislidmaatschap. Een gratis basislidmaatschap kan hiermee realiteit worden.

Meer weten?

Neem voor meer informatie contact op met Fabienne Mokken, fmokken@probiblio.nl, 06 40 20 70 81.