Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Inhoudelijk akkoord certificering taalhuizen 2024-2027

Nieuwsbericht
Vergelijken
9 januari 2024
Op 6 december 2023 is inhoudelijke overeenstemming bereikt over een geactualiseerd certificeringskader voor de taalhuizen voor 2024-2027: Zicht op Ontwikkeling II.
Inhoudsblokken
CBCT, logo

Deelnemende partijen aan dit overleg waren de VOB, de Stichtingen Lezen en Schrijven, Lezen, en Het Begint met Taal, de VNG, het ministerie van OCW, Sociaal Werk Nederland, KB, SPN en de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). 

Aangepast op basis van ervaring en onderzoek

In 2020 is de certificering van Taalhuizen gestart. De eerste certificeringsronde eindigde op 31 december 2023. Deze ronde leerde dat taalhuizen al veel bereikt hebben, maar ook dat blijvende aandacht nodig is voor kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling. Met de opgedane ervaringen en onderzoeken zijn de organisaties aan de slag gegaan voor een vernieuwd certificeringskader voor 2024-2027.

Vervolgstappen

Het concept-certificeringskader ligt nu bij de deelnemende organisaties voor definitieve vaststelling. In Q2 van 2024 starten de eerste certificeringen. Deze certificeringen worden ook weer gesubsidieerd door de KB. Organisaties krijgen bericht als zij aan de beurt zijn. Ter voorbereiding op de certificering kunnen taalhuizen in de loop van Q1 2024 de nieuwe whitepapers, illustraties en podcasts over certificering en de normen vinden op de website van CBCT.  

In januari komt het definitieve kader op de website van CBCT, inclusief een toelichting.