Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Inspiratiesessies informatievaardigheden dBos zijn ingepland

Nieuwsbericht
Vergelijken
23 oktober 2023
De eerder aangekondigde train-the-trainer inspiratiesessies digitale geletterdheid po en vo zijn inmiddels ingepland in december en januari. Bij elke POI vindt de komende tijd een dergelijke sessie plaats, waarmee uiteindelijk leesconsulenten en lees/mediaconsulenten aan de slag kunnen gaan met het thema digitale geletterdheid op scholen.
Inhoudsblokken
inspiratiesessie informatievaardigheden dBos

SPN en de KB werken in opdracht van Stichting Lezen samen aan een inspiratiesessie (zie de introductietraining informatievaardigheden uit de algemene voorwaarden van de Impulsregeling). De inhoudelijk ontwikkeling van deze sessie is uitbesteed aan Het Mediateam. In december en januari wordt de train-the-trainerversie van deze inspiratiesessie overgedragen aan POI’s, zodat zij bibliotheken kunnen trainen. Bibliotheken plannen vervolgens in 2024 data in met scholen om deze inspiratiesessie te geven. POI’s nodigen mogelijk ook bibliotheken al uit voor de train-the-trainerversie.

Doel inspiratiesessie

Het ligt in de bedoeling dat de inspiratiesessie informatievaardigheden ingezet wordt als opstart voor het domein digitale geletterdheid, zodat scholen bekend raken met het domein en de rol die de bibliotheek daarin speelt. De inspiratiesessie wordt laagdrempelig opgebouwd voor zowel leesconsulenten als lees-mediaconsulenten.

Inhoud inspiratiesessie

De inspiratiesessie neemt ongeveer anderhalf uur in beslag en legt de focus op informatievaardigheden en mediawijsheid. De sessie geeft achtergrondinformatie en hulpmiddelen aan bibliotheekmedewerkers om leerkrachten zowel te informeren over digitale geletterdheid (informatievaardigheden en mediawijsheid), als te kunnen inspireren door bijvoorbeeld concrete programmering te laten zien, die de bibliotheek mogelijk kan verzorgen (landelijk en lokaal).

Meer informatie

Heb je vragen over de ontwikkeling of uitvoering van de inspiratiesessie - neem dan contact op met Erik Reuvers namens SPN: ereuvers@probiblio.nl