Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Materialen Stichting Lezen en Schrijven sinds 1 juli via Boom Uitgevers

Nieuwsbericht
Vergelijken
18 oktober 2023
Stichting Lezen en Schrijven heeft informatie gepubliceerd over de overgang van haar materialen naar Boom Uitgevers. Er blijken nog wel vragen te leven. Bekijk het bestelproces, de prijzen en voorwaarden.
Inhoudsblokken
Stichting Lezen en Schrijven, logo

Sinds 1 juli 2023 zijn de materialen verkrijgbaar via www.nt1.nl, de webwinkel van Boom uitgevers.

Op de website van Stichting Lezen en Schrijven vind je een stappenplan dat het bestelproces in beeld brengt. 
Verder vind je er een lijst met de belangrijkste prijzen. 

Lees het volledige nieuwsbericht op de site van Stichting Lezen en Schrijven. 

Waarom

In 2019 besloot het Rijk de aanpak van laag­geletterd­heid te decentra­liseren richting gemeenten. Voor Stichting Lezen en Schrijven betekende dit een nieuwe rol als onafhan­kelijk adviseur van gemeenten. Het koste­loos aan­bieden van deze mate­rialen past niet bij de onafhan­kelijkheid van deze rol. Lezen en Schrijven ontvangt geen subsidie meer voor de mate­rialen en kan daar­door de les­mate­rialen niet langer koste­loos verspreiden. 

Omdat deze les­mate­rialen een belangrijke rol spelen in de aan­pak van laag­geletterd­heid, heeft Lezen en Schrijven zich inge­spannen om de mate­rialen toch beschik­baar te houden. Na consul­tatie met alle belang­hebbenden is een samen­werking met een uit­gever de beste vorm gebleken. Na een Europese aan­besteding is de keuze op Boom Uitgevers gevallen. 

Q&A  

Hoe lang is de levertijd van Boom Uitgevers?

Boom Uitgevers hanteert een lever­tijd van 2 à 5 werk­dagen. Dat is veel sneller dan de eerdere levertijd. 

Blijft de vorm van alle materialen hetzelfde?

Eén van de manieren om kosten te redu­ceren is om de mate­rialen in een andere vorm aan te bieden. Voor verschil­lende mappen is afgesproken dat de vorm verandert. Zo levert Boom géén map meer, maar alleen de inhoud. Ook tab­bladen ver­vallen, omdat deze erg duur zijn in productie. Bij de (Succes!)-boekjes wordt gekeken naar bunde­ling van titels per onder­werp of niveau. Dit maakt de logis­tiek veel voor­deliger.

Vergoeding?

Met de beleids­verande­ringen en de decen­trali­satie van aan­pak van laag­geletterd­heid, is het aan gemeenten om te bezien of en hoe zij kosten vergoeden. Daarom is het aan te bevelen om hierover met jouw gemeente(n) in gesprek te gaan. 

Op de hoogte blijven

Je kunt je inschrijven voor de nieuwsbrief Boom NT1