Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Meer aandacht voor gezinsaanpak in dienstverlening voor- en vroegschoolse educatie

Nieuwsbericht
Vergelijken
28 januari 2020
Binnen het ruime aanbod voor- en vroegschoolse educatie van de openbare bibliotheek is toenemende aandacht voor gezinsaanpak. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de stand van zaken omtrent de product- en dienstverlening van bibliotheken op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie, in kaart gebracht via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). Door de hoge respons - 97% van de bibliotheken! - geeft het een betrouwbaar, representatief beeld.
Inhoudsblokken

Ruim aanbod voor- en vroegschoolse educatie in bibliotheken

Voor kinderen zijn voor- en vroegschoolse educatie en de bibliotheek essentiële voorzieningen om laaggeletterdheid te voorkomen. De doorlopende leeslijn, beginnende met BoekStart, vormt voor kinderen van 0 tot 4 jaar het startpunt van de lees- en taalontwikkeling. Bibliotheken sluiten hierop aan met de collectie en organiseren tal van leesbevorderende activiteiten en programma’s voor kinderen van 0 tot 4 jaar – en hun ouders.

Toenemende aandacht voor gezinsaanpak (preventie-curatie)

Kinderen van laagtaalvaardige ouders hebben een grotere kans om laaggeletterd te worden. Om dat te voorkomen, wordt steeds meer ingezet op de gezinsaanpak richting taalarme gezinnen. De helft van de bibliotheken voert actief beleid op de verbinding tussen de preventieve en curatieve aanpak van laaggeletterdheid. Ook in de samenwerking van de bibliotheek met partners is de toenemende aandacht voor de gezinsaanpak terug te zien: er wordt steeds meer samengewerkt met partners die zich richten op laagtaalvaardige ouders.

Resultaten beschikbaar

In totaal hebben 142 basisbibliotheken deelgenomen aan het onderzoek: een respons van 97%. Deze landelijke rapportage biedt diverse aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan - zowel intern als met de gemeente en andere samenwerkingspartners. De resultaten zijn door de KB verwerkt in de volgende publicaties:

  • In de landelijke rapportage: voor- en vroegschoolse educatie in de bibliotheek, waarin duiding wordt gegeven aan de resultaten voor alle bibliotheken.
  • In de landelijke infographic. Daarnaast zijn er per provincie infographics beschikbaar gesteld en hebben deelnemende bibliotheken een individuele infographic ontvangen, waarmee de dienstverlening op lokaal niveau in kaart is gebracht.
  • In het dashboard voor- en vroegschoolse educatie op Bibliotheekinzicht, waarin de landelijke, provinciale en lokale resultaten nader te analyseren zijn.

Meer informatie

Meer informatie over onderzoek naar de dienstverlening van openbare bibliotheken voor jeugd is te vinden op Bibliotheekinzicht. Op deze website bundelt de KB kennis uit diverse actuele en betrouwbare onderzoeken die inzicht geven in de staat van het openbare bibliotheekstelsel. Daarbij worden ontwikkelingen in de sector uitgelicht, ondersteund met cijfermatige gegevens en voorzien van de historische en maatschappelijke context. Hiermee biedt Bibliotheekinzicht professionals en beleidsmakers richting en inspiratie voor het formuleren en evalueren van beleid.

Afbeelding