Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Nieuw in Trefpunt leermiddelen: De Schoolapp – Het Spel

Nieuwsbericht
Vergelijken
6 oktober 2023
In Nederland heeft 1 op de 9 ouders met minderjarige kinderen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak kunnen zij ook niet goed omgaan met computers of smartphones. Met De Schoolapp - Het Spel kunnen ouders en verzorgers oefenen met het gebruik van de schoolapp.
Inhoudsblokken
Animatietekening van beeldscherm De Schoolapp

Steeds meer basisscholen gebruiken een schoolapp. Daarmee informeren zij de ouders en verzorgers van de kinderen over allerlei zaken op school. Veel ouders en verzorgers vinden het moeilijk om die schoolapp te gebruiken. Zij missen daardoor belangrijke informatie over hun kind(eren) op school. 

Stichting Lezen en Schrijven, Oefenen.nl, Raccoon Serious Games, Universiteit Twente en welzijnsorganisatie De Schoor ontwikkelden daarom De Schoolapp – Het Spel. Het spel heeft een spelbord en een digitaal onderdeel. Hiermee kan men het gebruik van de schoolapp oefenen. 

De Schoolapp – Het Spel 

Met het spel worden ouders en verzorgers meer bewust van het bestaan van de schoolapp. Door het spelen raken zij meer vertrouwd met het gebruik van de app. En ervaren ze het nut en de voordelen. Ook verlaagt het spel de drempel om de echte schoolapp te gebruiken. Ouders en verzorgers leren verschillende soorten berichten herkennen. En ze leren wat er van ze verwacht wordt na het lezen van een bericht. Bijvoorbeeld: iets vertellen aan je kind, contact opnemen met school of je kind iets meegeven naar school. 

Verder oefenen spelers van het spel met het gebruiken van een schoolapp en het uitvoeren van specifieke taken. Zoals een ziekmelding doorgeven, iets opzoeken in de agenda of zich aanmelden voor een oudergesprek. Het spel is er voor ouders en verzorgers met Nederlands als moedertaal of met een andere moedertaal.

Het spel is geschikt voor spelers die spreek- en luistervaardigheid hebben vanaf taalniveau A2. En leesvaardigheid vanaf niveau A1. Basisscholen kunnen het spel inzetten op ouderavonden om een schoolapp te introduceren. Het spel kan ook als verdieping ingezet worden bij (digi)taallessen.  

Lees meer over De Schoolapp - Het Spel op Lezenenschrijven.nl. 
Bekijk De Schoolapp - Het Spel in het Trefpunt leermiddelen