Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Nieuwe trainingen IDO en jongeren

Nieuwsbericht
Vergelijken
5 oktober 2023
Stichting Digisterker biedt 2 nieuwe trainingen aan voor IDO- en educatie-medewerkers om meer jongeren te bereiken en ondersteunen. De trainingen zijn landelijk ingekocht door KB, SPN en VOB, en daarmee ook beschikbaar voor jouw bibliotheek.
Inhoudsblokken
Stichting Digisterker, logo

Trainingen

In beide gevallen verzorgt Stichting Digisterker de inhoudelijke training. POI's verzorgen de praktische organisatie in samenspraak met de deelnemende bibliotheken. 

Doel van de trainingen is om de kennis en vaardigheden van medewerkers te vergroten. En daarnaast komen praktische zaken aan de orde, zoals samenwerking met onderwijs en welzijnsorganisaties om jongeren naar het IDO te leiden. 
Het gaat om de volgende trainingen. 

Training Begeleider IDO met Digidingen-desk

In deze training krijg je handvatten om jongeren binnen het IDO (beter) te woord te staan. Je maakt kennis met de website Digidingen-desk en hoe je deze kunt gebruiken. Daarnaast oriënteer je je op de samenwerking binnen je eigen organisatie en met andere lokale organisaties, waar het gaat om jongeren te ondersteunen bij het gebruik van digitale diensten van de overheid. De training sluit inhoudelijk aan bij de informatieve website Digidingen-desk. Informatiepunt voor jongeren

Voor wie: medewerkers Basisvaardigheden en IDO-medewerkers. 

Klik voor meer informatie over de training Begeleider IDO met Digidingen-desk

De training is interactief en praktijkgericht. Na afloop heb je het volgende geleerd: 

 • Je bent op de hoogte van de achtergronden van het thema jongeren en de digitale overheid. 
 • Je bent op de hoogte van de samenhang tussen de 2 onderdelen van het jongerenprogramma van Digisterker: Digidingen-desk en Doe je digiding! .
 • Je weet wat de inhoud en het doel is van Digidingen-desk. 
 • Je hebt aan de hand van casussen ervaring opgedaan in het begeleiden van jongeren met een hulpvraag rondom digitale overheid. 
 • Je bent voorbereid om jongeren op een goede manier te ondersteunen bij vragen rondom digitale diensten van de overheid. 
 • Je bent voorbereid op samenwerking zoeken binnen de eigen organisatie, de afdelingen Basisvaardigheden en Educatie, en binnen het lokale netwerk rondom het thema jongeren en de digitale overheid. 

De training omvat 1 dagdeel. Er kunnen maximaal 12 deelnemers deelnemen. 
De training vindt plaats bij een POI of bibliotheek. De locatiekosten komen voor rekening van de POI of bibliotheek. 

Praktisch

Op basis van de bevindingen is besloten om beide trainingen landelijk in te kopen. Hiermee zijn ze dus beschikbaar voor alle bibliotheken. De trainingen zelf zijn kosteloos; locatiekosten zijn voor de POI of bibliotheek waar de training plaatsvindt. Aanmelding verloopt via de POI.

De trainingen worden in 2024 aangeboden op de volgende data en locaties. Alle trainingen vinden ’s ochtends plaats van 9.30 tot 12.30 uur.

Data en locaties 
 • maandag 15 januari – Deventer, locatie: Rijnbrink
 • donderdag 25 januari – Rotterdam, locatie: Bibliotheek Rotterdam centrum
 • maandag 29 januari – Assen, locatie: Biblionet Drenthe
 • woensdag 28 februari – Eindhoven, locatie: Dynamo

Via het aanmeldformulier op Bibliotheek Campus kun je je tot 8 december aanmelden. Je mag zelf kiezen welke locatie je voorkeur heeft, ook als deze locatie niet in het werkgebied van jouw POI ligt.

Training Gastdocent lesprogramma Doe je digiding!

Na deze training kun je een gastles Doe je Digiding! verzorgen op scholen voor praktijkonderwijs of voor (v)mbo. Deelnemers die je voorgingen, geven aan de training belangrijk te vinden om zich zelfverzekerder te voelen. En scholen vinden dat de training bijdraagt aan de professionaliteit van de gastles-docent. De training sluit inhoudelijk aan bij het onderwijsprogramma Doe je digiding! jongeren en de digitale overheid

Voor wie: educatief medewerkers en mediacoaches met als werkterrein: jongeren in (v)mbo of praktijkonderwijs van 15 jaar tot en met 18 jaar. 

Klik voor meer informatie over de training Gastdocent lesprogramma Doe je digiging!

De training is interactief en praktijkgericht. Na afloop heb je het volgende geleerd: 

 • Je hebt handvatten gekregen om een gastles met Doe je digiding! vorm te geven. 
 • Je hebt handvatten gekregen om een groep jongeren te motiveren en de rust te bewaken in de groep. 
 • Je kunt in eigen woorden vertellen wat de doelgroep jongeren kenmerkt. 
 • Je bent in staat om binnen het lesprogramma Doe je digiding! keuzes te maken, afgestemd op de wensen van de school en op het niveau van de doelgroep. 
 • Je ziet de samenhang met Digidingen-desk en het IDO.  

Als deelnemer ontvang je tijdens de training een PowerPoint-presentatie die je kunt gebruiken in het contact met scholen, een korte samenvatting van de besproken theorie en een handleiding met praktische tips om een gastles te geven.

De training omvat 1 dagdeel. Er kunnen maximaal 10 deelnemers deelnemen. 
De training vindt plaats bij een POI of bibliotheek. De locatiekosten komen voor rekening van de POI of bibliotheek. 

Praktisch

Op basis van de bevindingen is besloten om beide trainingen landelijk in te kopen. Hiermee zijn ze dus beschikbaar voor alle bibliotheken. De trainingen zelf zijn kosteloos; locatiekosten zijn voor de POI of bibliotheek waar de training plaatsvindt. Aanmelding verloopt via de POI.

De trainingen worden in 2024 aangeboden op de volgende data en locaties. Alle trainingen vinden ’s ochtends plaats van 9.30 tot 12.30 uur.

Data en locaties 
 • donderdag 8 februari – Rotterdam, locatie: Bibliotheek Rotterdam centrum
 • maandag 26 februari – Utrecht, locatie: Bibliotheek Utrecht (Neude)

Via het aanmeldformulier op Bibliotheek Campus kun je je tot 8 december aanmelden. Je mag zelf kiezen welke locatie je voorkeur heeft.

Let op: het aantal deelnemers is beperkt, dus meld je snel aan.

Learnings uit pilot 

Stichting Digisterker heeft de trainingen aangeboden tijdens de pilot Bereik jongeren vanuit het IDO (2022). Daaruit bleek dat bibliotheken behoefte hebben aan professionalisering rond de doelgroep jongeren. Ook bleek het bereiken van jongeren met het IDO het beste te lukken als er een verbinding wordt gelegd tussen het onderwijs en het IDO. Bijvoorbeeld wanneer scholen jongeren eerst voorbereiden op digitaal geregel met overheidsorganisaties en andere zakelijke instanties. En leerlingen hierbij te wijzen op de hulp die zij in de bibliotheek kunnen krijgen, zoals in het IDO. Voor de bibliotheek is het dus belangrijk om intern de verbinding te leggen tussen de afdelingen Basisvaardigheden en Educatie.