Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Nieuwe voorzitters koersgroepen bekend

Nieuwsbericht
Vergelijken
12 maart 2024
Hoera, twee van de drie voorzitters voor de nieuwe koersgroepen zijn bekend! Wat gaan zij doen? Welke uitdagingen zien ze? En waar hebben ze het meeste zin in? Een kort gesprek.
Inhoudsblokken

Evelien Fokkink voor Geletterde Samenleving

Evelien Fokkink.

Evelien Fokkink wordt de nieuwe voorzitter van de koersgroep Geletterde Samenleving. Zij is directeur-bestuurder bij stichting Fundament. Dit is een multifunctionele organisatie die naast de bibliotheek ook muziek- en danseducatie en welzijn verzorgt voor de gemeente Losser. Tevens is ze voorzitter van het Directeuren Overleg Bibliotheken Overijssel. Ook heeft zij veel ervaring met netwerksamenwerking en samenwerking met overheden.  

Yuri Matteman voor Leven Lang Ontwikkelen 

Yuri Matteman.

Yuri Matteman wordt de nieuwe voorzitter van de koersgroep Leven lang Ontwikkelen. Hij is directeur-bestuurder bij DOK Delft. Ook heeft hij veel ervaring met het aangaan van samenwerkingen om jonge mensen de kans te geven hun talenten en passies te ontdekken en te verdiepen. Hij is initiatiefnemer van de Rijke Leerdag Delft, waarin binnenschoolse, naschoolse en buitenschoolse activiteiten met elkaar verbonden worden en zo samen een bloeiend leerecosysteem (gaan) vormen. Gelijke kansen en een leven lang ontwikkelen zijn thema's waarin, volgens hem, de bibliotheek een centrale rol vervult. 

Wat is het eerste wat jullie gaan doen? 

Evelien: “We gaan met de koersgroep bouwen aan en in het netwerk. Daarbij helpt het als je elkaar kent. Dus daar investeer ik de aankomende tijd in. En snel aan de slag om de koersgroepen samen te stellen!” 

Yuri: “Dat geldt voor mij ook: als eerste gaan we de koersgroep samenstellen samen met de partners. De werving hiervoor start eind maart. En ik wil ook met mensen praten, zowel binnen als buiten de bibliotheeksector. Het thema leven lang ontwikkelen speelt op allerlei plekken, voor jong en oud. Daar kunnen we van leren: inhoudelijk, maar ook hoe we ons daar als bibliotheek naar kunnen verhouden. Uiteraard neem ik ook contact op met Rachel van den Hoogen, de vorige voorzitter van de koersgroep. Ik hoor graag haar verhaal, we beginnen immers niet vanaf nul.” 

Wat wordt jullie grootste uitdaging denken jullie? 

Yuri: “Samen koers bepalen en houden is op zich al een fikse en mooie uitdaging. Het onderwerp leven lang ontwikkelen is breed en staat al decennia op de agenda. Het gaat over jonge en oudere mensen; over basisvaardigheden en je talenten en passies ontdekken en verdiepen; over samenwerken en samenhang bewaken. Om daar gezamenlijk koers voor te bepalen en die samen te bewaken moeten we eenzelfde taal leren spreken, en open en in vertrouwen samenwerken.” 

Evelien: “Dat geldt voor mij ook, we hebben met elkaar echt wat te doen! We moeten met elkaar een kanteling op gang brengen waardoor de leesvaardigheid weer groeit. Dat kunnen we niet alleen. Hiervoor hebben we partners uit andere branches nodig.” 

En waar kijken jullie dan het meest naar uit?  

Evelien: “Ik mocht al eerder voorzitter van de koersgroep zijn. Ik heb toen zoveel betrokkenheid gezien en ideeën en initiatieven. Ik kijk ernaar uit om die energie weer tegen te komen. Ik heb er vertrouwen in dat met de nieuwe opbouw van het netwerk we de energie ook meer kunnen richten, dat we kunnen vasthouden wat we willen vasthouden en daarop verder bouwen.” 

Yuri:  “Ik kijk uit naar nieuwe mensen leren kennen en samen nieuwe inzichten opdoen. Samen de rol van de bibliotheek op het gebied van een leven lang ontwikkelen doorontwikkelen en bestendigen in de samenleving.”  

 Heel veel succes en plezier gewenst!  

De derde voorzitter

Zoals bekend zijn er vanaf dit jaar drie koersgroepen, een voor elke maatschappelijke opgave. Voor de opgave Participatie in de Informatiesamenleving zoeken we nog een voorzitter. Zodra bekend is wie dat wordt, horen jullie dat van ons.