Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Noodzaak van volwasseneneducatie voor iedereen

Nieuwsbericht
Vergelijken
15 juli 2021
Op 8 juli verscheen het adviesrapport van de UNESCO Leerstoel Volwasseneneducatie: Noodzaak van volwasseneneducatie voor iedereen. Het rapport geeft aanbevelingen om te zorgen voor een betere infrastructuur voor volwasseneneducatie en voor een gelijke kans voor iedere inwoner van de Europese Unie op educatie.
Inhoudsblokken

Uit het voorwoord:

"Niet goed kunnen lezen en schrijven leidt tot uitsluiting. Te veel mensen verlaten het onderwijs [...] zonder voldoende basisvaardigheden. Dat zijn juist de vaardigheden die je helpen om je te redden in de maatschappij [...].

Noodzaak van volwassenenducatie voor iedereen, omslag

De Corona-crisis heeft eens te meer duidelijk gemaakt dat het belangrijk is om maatregelen en beleid voor iedereen begrijpelijk te formuleren en toegankelijk te maken. Als je de woorden van de minister-president op een persconferentie niet goed begrijpt en de vaardigheden mist om die informatie later elders te vinden, is het hoe en waarom van die regels je al gauw een raadsel.
Een leven lang toegang tot kwalitatief goed onderwijs voor iedereen, is 1 van de 17 doelen die de lidstaten van de Verenigde Naties zich hebben gesteld voor 2030. Ook Nederland heeft zich daar achter geschaard.

UNESCO speelt een belangrijke rol bij het behalen van dit onderwijsdoel.
Een van de concrete acties van UNESCO daarbij is het zichtbaar maken en uitwisselen van kennis op het gebied van laaggeletterdheid en volwassenenonderwijs. [...] Daarom zijn wij als Nederlandse UNESCO Commissie blij dat UNESCO-leerstoelhouder Maurice de Greef in zijn onderzoek zo goed laat zien wat de stand van zaken is in het volwassenenonderwijs, en met welke ingrepen we ervoor kunnen zorgen dat meer mensen écht kunnen meedoen in de maatschappij.
Het advies [...] wordt onderschreven met een aantal testimonials uit beleid, wetenschap en praktijk. Het laat zien waar op dit moment de gaten vallen. Een belangrijke groep mensen heeft op dit moment te weinig kansen om volwaardig mee te doen in en bij te dragen aan de maatschappij. Dat was al zo, maar door de Corona-crisis kunnen we onze ogen er niet meer voor sluiten.
Laten we de komende jaren laaggeletterdheid effectief aanpakken."

Lees meer