Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Oefenen.nl Award opsteker voor 4 actieve bibliotheken

Nieuwsbericht
Vergelijken
7 september 2023
Als start van het cursusseizoen ontvingen de bibliotheken Biblionet Groningen, De Kempen, Hengelo en Landgraaf-Onderbanken de Oefenen.nl Award 2023. Zij werden in het zonnetje gezet omdat zij intensief werken met de programma's van Oefenen.nl: deze winnaars hebben het hoogste aantal ranglijstpunten behaald op Oefenen.nl. Rashid Azimullah, directeur van Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl overhandigde de Award.
Inhoudsblokken

‘We vieren met de bibliotheken een prachtig resultaat waar deze actieve bibliotheken trots op mogen zijn. Achter die cijfers gaat het om (jong) volwassenen die heel veel tijd besteden aan het verbeteren van hun basisvaardigheden zoals taal, digitale vaardigheden en rekenen. Zij maken oefenkilometers. Dat doen ze onder begeleiding van toegewijde coördinatoren, begeleiders en vrijwilligers’, zegt Rashid Azimullah. ‘De Oefenen.nl Award is een positieve opsteker voor een mooie aanpak die ook andere bibliotheken kan inspireren.’

De winnaars zijn ingedeeld in 4 categorieën, gebaseerd op de grootte van de bibliotheek en op het werkgebied en inwoners. De 4 bibliotheken waar het meest intensief wordt geoefend met de programma’s van Oefenen.nl zijn: 

  • XL bibliotheek: Biblionet Groningen
  • L  bibliotheek: Bibliotheek De Kempen
  • M bibliotheek: Bibliotheek Hengelo
  • S bibliotheek: Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken 

Inspiratie van 4 actieve bibliotheken met Oefenen.nl

Alle bibliotheken kiezen net weer voor een andere aanpak. Laat je inspireren door de verhalen van deze winnaars.

Iedereen is welkom in de bibliotheek

‘De bibliotheek is een mooie plek omdat iedereen welkom is’, zegt Rachel van den Hoogen, directeur-bestuurder bij Biblionet Groningen. ‘Wij bieden leren op een laagdrempelige manier aan. Vanuit speelsheid en nieuwsgierigheid wekken. Dus ik vind de bibliotheek een hele mooie plek om dat non-formele leren aan te bieden en mensen zich te laten ontwikkelen.' 

Zorg voor een warm welkom en achterhaal de leerwens 

Irene Helderman, directeur-bestuurder van Bibliotheek De Kempen: ‘De kracht van de bibliotheek is dat je persoonlijk en hartelijk wordt ontvangen. Dat er aandacht is voor wat je wilt leren. En dat je een fijne beleving hebt die aanzet tot meer.’ 
Frederique Westera, directeur van Bibliotheek Hengelo: ‘Als mensen binnenkomen, is het belangrijk dat ze een warm welkom krijgen. Dat er een goed gesprek gevoerd wordt om te achterhalen waar mensen voor komen. Wat iemands ontwikkelwens is. Wat wil hij echt leren en wat heeft hij nodig.’

Kies voor ruime openingstijden met begeleiding 

Frederique Westera: ‘Wat allereerst belangrijk is, is dat je toegankelijk bent. Op ons Oefenplein kan iedereen heel de dag door op Oefenen.nl oefenen. En begeleiding is heel belangrijk, ook al oefen je zelf. Het is fijn dat iemand je wegwijs maakt en uitzoekt wat voor jou het meest relevant is. Hoe ruimer je open bent, hoe beter. We hebben enorme resultaten, maar ik weet zeker als we nog een dag begeleid open zouden zijn, we nog veel meer mensen kunnen helpen. Dus dat is ook onze ambitie.’

Tekst loopt door onder de afbeelding

Bied een Ontwikkelplein met een Oefenplein

Bibliotheek Hengelo werkt veel samen met partners en heeft een netwerk van doorverwijzers. Peter Bonekamp, adviseur Sociaal domein: ‘Op het Ontwikkelplein in de bibliotheek zitten allerlei partners met spreekuren waar mensen met hun praktische vraag terechtkunnen. Als zij merken dat iemand niet zo digitaalvaardig of taalvaardig is, dan verwijzen zij door naar het Oefenplein.’ 

Zorg dat je het aanbod kent

Helmie van den Brink, specialist Basisvaardigheden van Bibliotheek Hengelo, begeleidt deelnemers bij het Oefenplein: ‘Goede kennis van het aanbod is belangrijk. Zo weet je wat je de mensen kunt bieden en welk programma bij de leerwens past.’ 

Monitor je deelnemers in het Volgsysteem

Lilian Martens, medewerker Programmering van Bibliotheek De Kempen, werkt met het Volgsysteem van Oefenen.nl: ‘Het monitoren van deelnemers in het Volgsysteem werkt stimulerend en positief. Je kunt zien hoe ver iedereen is en waar ze staan. Ik kon in het systeem zien dat deelnemers aan het verdwalen waren en met andere programma’s gingen oefenen. Nu monitoren we dat samen met de vrijwilligers. Voor de deelnemer is het ook een prikkel om door te gaan. Het werkt stimulerend.’

Werk in domeinen

Rachel van den Hoogen van Biblionet Groningen: ‘Wij werken al een aantal jaren in domeinen. Dat betekent dat onze medewerkers van het sociaal domein zich richten op basisvaardigheden en veel samenwerken met vrijwilligers. Het zijn betrokken en bevlogen mensen die eigenlijk ook ambassadeur zijn in de lokale samenleving en dat doet ook wat. Het is echt een versterkende factor.’

Wees buiten de bibliotheek ook zichtbaar

Marloes Langers-Jansen, regiomanager Bibliotheek De Kempen: ‘Wij zijn veel aanwezig in de gemeenschap. Onze medewerkers zijn naast de Klik & Tik-cursus ook aanwezig bij andere activiteiten, waardoor ze veel meer zichtbaar zijn bij de inwoners. Dus je bent makkelijker benaderbaar en bereikbaar. We gaan de wijken in en bouwen een band op met de mensen. Zijdelings komt het onderwerp digitale vaardigheden aan bod.’

Tekst loopt door onder de foto

Gemotiveerde vrijwilligers zijn goud waard

Ria Muller, domeinspecialist Sociaal domein van Biblionet Groningen: ‘De begeleiding van de deelnemers is heel belangrijk. En dat je gemotiveerde vrijwilligers hebt die de deelnemers goed kunnen begeleiden op individueel niveau. Om ze te motiveren om door te gaan.’

Zet vrijwilligers in hun kracht

Jens Horbach, coördinator Basisvaardigheden van Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken: ‘Bij ons staan vrijwilligers centraal. Wij weten de vrijwilligers goed te plaatsen en iedereen in zijn kracht te zetten. Dat doen we door te kijken wat iemand goed kan. Is iemand sterk in een-op-een-begeleiding of in het helpen met de computer? Of vindt iemand het leuk om meer plannen of thema’s uit te denken? Vervolgens zorgen we dat deze persoon in een geschikte groep terechtkomt.’ 
Martine Hazen, directeur van Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken: ‘Onze vrijwilligers zetten zich hard in voor de cursisten. Zonder hen hadden we deze prijs niet gewonnen.’

Sta open voor verschillende leervragen

Vrijwilliger Willemien Versmoren van Bibliotheek de Kempen: ‘Mensen die de eerste keer binnenkomen, stellen we op hun gemak. We luisteren naar de vraag en vinden geen enkele vraag vreemd. Wil een groepje leren fietsen met de fiets­knoop­punten­planner? Dan doen we dat. Of leren om iets te kopen op internet? Dan oefent de cursist eerst met het programma van Oefenen.nl. Soms vraag ik of een cursist die het al wel kan, het kan voordoen. Dan gaat het iets minder snel en zien ze dat het haalbaar is.’ 

Stimuleer het thuis oefenen

Vrijwilliger Anneke van Biblionet Groningen: ‘Ik stimuleer deelnemers om ook thuis te oefenen. Computer­basis­vaardig­heden leer je niet door 1 uur in de week naar de les te komen. Je moet juist thuis elke dag een half uurtje oefenen. Het is vallen en opstaan, opnieuw beginnen. Zo leer je lopen en zo leer je computeren.’ 

Maak gebruik van thema’s voor de taalcafé’s

Jens Horbach van Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken: ‘We hebben het jaar in thema's opgedeeld. We bekijken het lesmateriaal van Oefenen.nl, Succes! en Steffie en de bijbehorende thema’s, zoals geld, gezondheid et cetera. Op maandag organiseren we het taalcafé dat aansluit bij een thema. Zo hebben we een structuur voor wat mensen in de groepjes kunnen leren. Op dinsdag is er een ander taalcafé, waar meer nadruk ligt op de theorie van de Nederlandse taal.'

Tekst loopt door onder de foto

Koppel deelnemers met een privé-account aan de licentie van Oefenen.nl

Maartje Heusschen, programmamaker Burgerschap bij Bibliotheek De Kempen: ‘Bij ons zijn de cijfers van het (Digi)Taalhuis niet meegeteld voor de Award-uitreiking omdat die deelnemers oefenen met een privé-account. Mijn ogen zijn vandaag geopend omdat de resultaten van deze accounts ook moeten meetellen. Die geven we vanaf nu een account binnen de bibliotheeklicentie.'  

Bewuste scheiding tussen taal en digitale vaardigheden

Bibliotheek Landgraaf-Onderbanken: ‘Voor Oefenen.nl hebben we 2 soorten groepen. We hebben 4 Klik & Tik-groepen. Binnenkort starten we met een Taalklas.nl-groep, waar cursisten kunnen werken met de taalprogramma’s van Oefenen.nl. Voorheen oefenden cursisten die met taal bezig waren ook in de Klik & Tik-groep, maar dat hebben we nu bewust gescheiden. Hierdoor kunnen we tijdens de Klik & Tik-uren meer mensen laten instromen die zich puur willen richten op Klik & Tik.’

Maak het gezellig

‘Deelnemers die naar een cursus komen, komen niet alleen om te oefenen. Ze leren heel veel, maar ze blijven ook hangen omdat het sociale aspect belangrijk is, net als de pauzes. Er met elkaar over hebben hoe ver je bent. En er komen ook andere gesprekken op gang’, zegt een medewerker van Biblionet Groningen. 
‘Onze Klik & Tik-cursussen duren anderhalf uur. Anders is er niet voldoende tijd om te oefenen en nog even koffie te drinken’, vult Lilian Martens van Bibliotheek De Kempen aan. 
‘Het moet ook gewoon gezellig zijn en er moet gelachen kunnen worden’, zegt Frederique Westera van Bibliotheek Hengelo. 

In de bibliotheek kom je voor hulp, plezier, ontspanning en ontmoeting

Stephanie Kuiper, opgavemanager Basisvaardigheden bij de KB: ‘In de bibliotheek zie je hoe het allemaal samenhangt. Het is dé plek waar je informatie kunt krijgen over de digitale overheid en waar je geholpen kunt worden. En waar je kunt komen voor plezier, ontspanning en ontmoeting.’