Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Onderzoek rondom dienstverlening voor volwassenen in maart van start

Nieuwsbericht
Vergelijken
23 februari 2024
In maart start het jaarlijkse onderzoek naar de dienstverlening voor volwassenen. Dat gebeurt dit jaar voor het eerst via de vernieuwde Bibliotheekmonitor. Belangrijkste verandering: je hoeft vanaf nu maar één vragenlijst rondom de dienstverlening voor volwassenen in te vullen.
Inhoudsblokken

In de oude Bibliotheekmonitor werden deze gegevens verzameld in drie verschillende vragenlijsten: Basisvaardigheden, Belastingdienst en Digitaal Burgerschap. Daarnaast zijn lezen en leesbevordering en persoonlijke ontwikkeling als thema’s aan het onderzoek toegevoegd, waardoor de dienstverlening voor volwassenen nu op alle drie de maatschappelijke opgaven gemeten kan worden. Met deze wijziging hopen we de enquête-druk voor bibliotheken te beperken. Bovendien voorkomen we zo overlap tussen vragenlijsten, verbeteren we de data-kwaliteit en kunnen we beter aansluiten bij de techniek van de vernieuwde Bibliotheekmonitor.

Inhoud vragenlijst dienstverlening voor volwassenen 

Met de vragenlijst brengen we in kaart hoe de dienstverlening van bibliotheekorganisaties voor volwassenen er in 2023 uitzag. De vragenlijst is opgesteld in nauwe samenwerking met de kernteams van de programma's Bibliotheek en Basisvaardigheden, Digitaal Burgerschap en Persoonlijke ontwikkeling. Onderzoeksbureau DESAN Research Solutions bereidt de online vragenlijst momenteel voor. De hoofdcontactpersonen ontvangen in de tweede helft van maart een uitnodiging per mail om mee te doen. Wil je al graag weten welke gegevens je over 2023 moet aanleveren en binnen je organisatie starten met het verzamelen ervan? Bekijk dan alvast de volledige vragenlijst in PDF.

Over de vragenlijst

De vragenlijst bestaat uit een algemeen blok en verschillende thematische blokken, die – indien gewenst – ieder door een andere collega met de bijbehorende expertise kunnen worden ingevuld. De hoofdcontactpersoon kan collega’s hiervoor uitnodigen. Hoe je dit doet, staat uitgelegd in de handleiding.  

De thematische blokken zijn:

  • Lezen en leesbevordering voor volwassenen
  • Informatie, advies en doorverwijzing voor burgers die moeite hebben hun weg te vinden in de samenleving
  • Digitaal Burgerschap
  • Leren van basisvaardigheden – taal, digitaal en gecijferdheid (rekenen en geld)
  • Persoonlijke ontwikkeling

Let op: de hoofdcontactpersoon moet eerst het blok met algemene vragen over de dienstverlening invullen. Hierna kunnen de collega’s aan de slag met de volgende blokken. We adviseren om de blokken informatie, advies en doorverwijzing én het leren van basisvaardigheden onderling zorgvuldig af te stemmen of door dezelfde collega te laten invullen. Dit omdat beide blokken ingaan op de dienstverlening rondom basisvaardigheden.

Uitnodiging per e-mail

Ben jij hoofdcontactpersoon voor de vragenlijst dienstverlening voor volwassenen? Dan nodigt DESAN Research Solutions je in de tweede helft van maart per mail uit om mee te doen. Is binnen jouw bibliotheekorganisatie iemand anders contactpersoon geworden? Geef dan de naam en het e-mailadres door via bibliotheekmonitor@kb.nl. De hoofdcontactpersoon is verantwoordelijk voor het (laten) invullen van de gehele vragenlijst.

Jaarlijkse metingen vanaf 2024 in vernieuwde Bibliotheekmonitor

Alle terugkerende metingen vinden vanaf 2024 hun plek in de vernieuwde Bibliotheekmonitor, dé centrale plek voor Bibliotheekonderzoek. Hier wordt inzichtelijk hoe bibliotheken invulling geven aan hun maatschappelijke functie. Het aanbod, de opbrengsten en impact van de bibliotheken worden met vragenlijsten en registratieformulieren in kaart gebracht. 

Hierbij maken we onderscheid tussen jaarlijkse metingen, zoals deze meting en de Gegevenslevering Wsob (voorheen de oude Bibliotheekmonitor) en continue metingen rondom programmering, opbrengsten en impact (voorheen de Outputregistratietool en de Impactmonitor). De resultaten van de metingen worden verwerkt in rapportages, infographics en dashboards die je via de Bibliotheekmonitor kunt raadplegen. De integratie van de Outputregistratietool volgt naar verwachting in maart.

Hieronder de planning van de jaarlijkse metingen:

Meer informatie

Heb je vragen? Neem dan contact op via bibliotheekmonitor@kb.nl