Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Onderzoeksronde 2023 Expertisepunt Basisvaardigheden

Nieuwsbericht
Vergelijken
22 juni 2023
Ieder jaar publiceert het Expertisepunt Basisvaardigheden (EB) een onderzoeksagenda. Deze agenda sluit aan bij de actualiteit, urgente kwesties en vraagstukken die blijken uit ervaringskennis, praktijkkennis en wetenschappelijke kennis. Ook de bibliotheek kan hiervoor een voorstel indienen. Dit kan tot en met 11 september 2023. Er zijn 2 thema's: Maatschappij & Participatie en Professionalisering.
Inhoudsblokken
Expertisepunt Basisvaardigheden, logo

Binnen deze thema’s zijn speerpunten geformuleerd. De speerpunten geven richting aan de onderzoeksvoorstellen die je kunt indienen. Het onderliggende centrale thema van de Onderzoeksagenda 2022 is 'kunnen meedoen in de samenleving'.

Thema 1. Maatschappij & participatie

Speerpunt 1: Gezin en basisvaardigheden

Binnen dit speerpunt stimuleert het Expertisepunt Basisvaardigheden onderzoeksvoorstellen met een focus op ouders met (risicofactoren voor) beperkte basisvaardigheden en aandacht voor het kind in het gezin (focus op gezin/thuis). Dit kan gaan over de behoeften van ouders en gezinnen met beperkte basisvaardigheden, namelijk: wat hen zou helpen en hoe school, voor- en vroegschoolse educatie en andere instanties, vrijwilligers en professionals hen kunnen ondersteunen de vaak vicieuze cirkel te doorbreken. Dit kan eveneens gaan over de verdere professionalisering van de beroepspraktijk. Namelijk hoe beschikbare kennis (breder) gedeeld en benut kan worden onder professionals en organisaties. En hoe opleidingen beter toegerust kunnen worden.

Thema 2. Professionalisering

Speerpunt 1: Sociaal werk en basisvaardigheden

Binnen dit speerpunt stimuleert het Expertisepunt Basisvaardigheden onderzoeksvoorstellen met een focus op hoe lokale initiatieven – waarbij basisvaardigheden een rol spelen – ondersteund of versterkt (kunnen) worden door professionals in het sociaal domein. Mogelijke invalshoeken zijn: hoe werken sociaal professionals samen met lokale initiatieven, welke rol nemen zij daarbij in en hoe slaan zij de brug tussen leef- en systeemwereld?

Speerpunt 2: Basisvaardigheden en de inclusieve arbeidsmarkt

Binnen dit speerpunt stimuleert het Expertisepunt Basisvaardigheden onderzoeksvoorstellen met een focus op hoe op lokaal niveau – binnen een bedrijf, organisatie, wijk of gemeenschap – een inclusieve arbeidsmarkt gestimuleerd kan worden met aandacht voor basisvaardigheden. Hierbij kun je denken aan het doorontwikkelen van veelbelovende aanpakken en het in kaart brengen van werkzame elementen van praktijkvoorbeelden.

Meer informatie en aanvragen

In 2024 kunnen er maximaal 6 onderzoeken worden uitgevoerd voor een vast bedrag van 66.000 euro per onderzoeksproject. Aanvragers worden uitgenodigd hun onderzoeksideeën in te dienen via een formulier. Insturen van het formulier kan tot en met uiterlijk 11 september 2023.
Lees meer over de Onderzoeksronde op de site van het Expertisepunt Basisvaardigheden.