Informatie voor het bibliotheeknetwerk

Oproep aan bibliotheken: meld je aan als proeftuin digitaal burgerschap

Nieuwsbericht
Vergelijken
1 april 2021
Bibliotheken kunnen zich vanaf nu aanmelden voor de proeftuinen rondom digitaal burgerschap die dit jaar zullen worden opgericht. Vijf geselecteerde bibliotheken ontvangen subsidie om met dit thema te experimenteren. De uitkomsten worden gebruikt om de programmalijn de komende jaren verder vorm te geven.
Inhoudsblokken

Programmalijn

In 2021 is een nieuw initiatief gestart dat wil bijdragen aan gelijke kansen in de digitale samenleving. Sinds 1 januari wordt in opdracht van Stichting Pica de programmalijn Digitaal burgerschap ingericht, een samenwerking tussen KB, SPN en bibliotheken. Deze programmalijn heeft tot doel burgers – jong en oud – een gelijke kans te bieden om zich kritisch, gelijkwaardig en creatief te manifesteren in de digitaliserende wereld, en om bibliotheken zo toe te rusten dat zij de doelgroepen hierin optimaal kunnen ondersteunen.

Digitaal burgerschap

Experiment

Stichting Pica, die projecten in het bibliotheekveld subsidieert, wil een meerjarige programmalijn instellen voor subsidies op het gebied van digitaal burgerschap. Met deze nieuwe werkwijze wordt geëxperimenteerd tijdens een voorbereidingsjaar. Op basis van die ervaringen in 2021 wordt de programmalijn voor de periode 2022-2025 definitief ingevuld. 

Deelnemen

De KB nodigt namens Stichting Pica bibliotheken uit voorstellen te doen voor experimenten die passen binnen de kaders van deze programmalijn. Bij deze experimenten betrekken zij de doelgroep en het lokale netwerk. Het experiment is gericht op een zo groot mogelijke impact en maximaal bereik binnen de beoogde doelgroepen. Het in kaart brengen van impact is onderdeel van het experiment. Per bibliotheek is 70.000 euro beschikbaar voor het experiment en 28.200 euro voor een projectleider. De deadline voor aanmelding is 30 april. De voorbereiding van de proeftuinen gaat vervolgens in juni van start, waarna tussen 1 september 2021 en 31 maart 2022 de proeftuinen zullen worden uitgevoerd.

Meer informatie

Het complete overzicht van doelen en criteria is hier te vinden. Hier kunnen bibliotheken zich ook aanmelden voor het selectietraject.

Vragenronde

Met de deadline voor aanmelding in zicht vond op 23 april een vragenronde plaats, waarin hun vragen konden voorleggen en zich konden laten ‘rondleiden’ door het aanvraagformulier. Bekijk hier de slides van de presentatie.