Informatie voor het bibliotheeknetwerk

OPROEP AAN BIBLIOTHEKEN: MELD JE AAN VOOR EEN PILOT MET QR-CODES!

Nieuwsbericht
Vergelijken
21 oktober 2022
QR-codes kennen we inmiddels allemaal: handig om je drankje mee te bestellen op het terras of om meer informatie op te halen bij een kunstwerk op straat. Maar hoe kunnen we met QR-codes de digitale collectie van de Bibliotheek gemakkelijk voor iedereen toegankelijk maken? Met dat vraagstuk gaan we aan de slag in het QR-codeproject, onderdeel van het landelijke Fieldlab fysiek-digitaal uit de Netwerkagenda. Bibliotheken kunnen zich vanaf nu aanmelden om mee te doen.
Inhoudsblokken

Wat houdt het QR-codeproject in?

Koppel QR-codes op posters, flyers en schermen aan een selectie e-books of luisterboeken, die daardoor met twee klikken in de online Bibliotheek-app te lezen zijn. Via de online Bibliotheek hebben leden van de Bibliotheek overal toegang tot ruim 38.000 e-books en 9.000 luisterboeken. Als de e-books en luisterboeken goed zichtbaar zijn, heeft elke fysieke bibliotheek een goede collectie en zijn er per saldo geen kleine bibliotheken meer én is de bibliotheek overal.

Er zijn ontelbaar veel toepassingen. QR-codes kunnen in plattelandsbibliotheken worden ingezet als aanvulling op een kleine collectie. Of toon voorleesboeken en boeken met korte verhalen op plaatsen waar mensen wachten, bijvoorbeeld OV-hubs. In samenwerking met campings en recreatieparken kunnen gasten tijdens hun vakantie worden voorzien van talloze e-books van de bieb. Of QR-codes kunnen op specifieke plekken worden ingezet om nieuwe doelgroepen zoals jongeren te bereiken met het (digitaal) aanbod van de Bibliotheek. Daarbij versterken collectie en programmering elkaar.

Hoe pakken we het aan?

In het project draaien bibliotheken uit het hele land pilots om (lokale) toepassingen voor QR-codes in relatie tot het digitaal aanbod te onderzoeken en te testen met gebruikers. Ze krijgen hierbij ondersteuning van een projectgroep van de KB en SPN, in samenwerking met de POI’s.

De KB neemt de technische kant voor haar rekening. Op basis van de testervaring zorgt zij er bijvoorbeeld voor dat de QR-codes werken op elk apparaat en dat niet-leden soepel worden doorgeleid. Nu gaat dat nog niet altijd goed, en deze problemen moeten worden opgelost in het Fieldlab. Verder voorziet het projectteam bibliotheken van (digitale) communicatiemiddelen om QR-codes op te presenteren en organiseert zij deskundigheidsbevordering en intervisie voor pilotbibliotheken.

Deelnemende bibliotheken werken mee aan effectonderzoek en stellen de uitkomsten van hun pilot beschikbaar aan het Bibliotheeknetwerk, zodat er landelijk kan worden opgeschaald en resultaten kunnen worden geborgd.

Wat willen we bereiken?

Het project QR-codes biedt de kans om een moderne technologie op een nieuwe wijze in de bibliotheeksector toe te passen, namelijk om de digitale collectie beter te ontsluiten en het gebruik te bevorderen. Op lokaal niveau kan het project nieuwe samenwerkingen met externe partijen opleveren en ervoor zorgen dat je nieuwe doelgroepen bereikt.

Het QR-codeproject maakt deel uit van het landelijke Fieldlab fysiek-digitaal, onderdeel van de stelseluitdaging innovatie van de Netwerkagenda. Hierin onderzoeken we hoe we de fysieke en digitale bibliotheek beter met elkaar kunnen verbinden en integreren. Zo willen we bijdragen aan gelijke digitale kansen voor iedereen.

Meedoen?

Begint het bij jou te bruisen van ideeën en heb jij het lef om mee te doen met deze pilot? Meld je dan uiterlijk 17 januari 2023 aan om mee te doen met het QR-codeproject. Vul daarvoor het formulier in. Je hoeft nu nog niet op alle vragen een duidelijk antwoord te hebben, maar denk er alvast over na.

Bibliotheken krijgen in januari nog bericht over hun deelname. De kick-off met pilotbibliotheken plannen we vervolgens half februari. De uitvoering van het project loopt tot 31 december 2023. Daarna vindt de evaluatie en opschaling plaats.

Vragen?

Wil je meer weten over het QR-codeproject of heb je vragen? Kom dan naar de online vragenronde op donderdag 1 december 2022 van 13:00-14:00u. We organiseren dit via Teams. Je hoeft je niet aan te melden, klik op de deelname-link. Tip: sla de link op je in Outlook-agenda.

Je kan je vraag ook stellen in de Biebtobieb-groep project QR-codes. Samen maken we een FAQ. Liever persoonlijk contact? Meld je dan bij de projectleider Froukje Stuursma (f.stuursma@biblionetdrenthe.nl of 06-86890094).